Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[11]

O Venus' bant, o vierich brant!
Hoe heeft dat vrouken fijn plesant,
Mijn herte nu bedwonghen?
Dat doet haer troestelijc onderstant,
Dwelck mi heeft inder vroudenlant geswongen,
Ontdanck die nijders tonghen.


Camerata Trajectina (artiest), Egidius Kwartet (artiest), Het Antwerps liedboek 1544 = The Antwerp songbook. GLO 6058
2004
2: 11