Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


[16] Den Lofsanck MARIAE,
AVE MARIS STELLA
XV. Augusti.

Op 15 augustus is het Maria-Tenhemelopneming (Maria-Hemelvaart). Maria is toen met lichaam en ziel de hemel binnengetreden.

Stem: Als 't begint.

Held're Zee-ster! Moeder
Vanden besten Hoeder.
Maeghd altijd gebleven,
Poort van't eeuwigh leven.

Keert ons d'oude Eva,
In u nieuwe Ave,
Stijvende in vrede
Ons door uw' gebeden.

Maeghd! die overvloedigh
Reyn zijt, en sachtmoedigh,
Doet ons oock beminnen
Kuyss' en sachte sinnen.

Camerata Trajectina (artiest), Zingende zwanen: heiligenliederen uit de Gouden Eeuw [van] Jan Baptist Stalpart van der Wiele en Guillelmus de Swaen. GLO 6053
2001
1: 16