Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


12. OP DE VERLOSSINGE VAN SAMUEL DE PRINCE EN JOHANNES GREVIUS

Samuel de Prince en Johannes Grevius waren remonstrantse dominees uit Gorinchem en het nabijgelegen Heusden. Van Grevius is bekend dat hij in 1620 werd gearresteerd en in het tuchthuis van Amsterdam werd opgesloten, samen met de predikant Vezekius en, volgens dit pamflet, met De Prince.
Samuel de Prince had een kwalijke reputatie. Volgens de contraremonstranten zou hij eens drie roemers wijn hebben geledigd in de naam van de vader, de zoon en de Heilige Geest. In 1623 trachtte hij Prins Maurits geld af te persen, werd opgepakt en kwam op slot Loevestein terecht. Bij een vluchtpoging kwam hij om, in de slotgracht.

Op de Verlossinge van Samuel de Prince, ende Johannes Grevius.
Wijse: Weest verheugt al ghy oprechte. Psa. 33.

Houd goede moet, al gy oprechten,
Gods Majesteyt komt ons te baet
Die Grev' en Prins, die trouwe knechten,
Uut t'Amsterdamsche Tuchthuys laet.
Contra-remonstranten,
Vangt gheen Predicanten.
Godt is u party (*1).
U tyranniseren
Sal hy u verleren,
En ons blijven by.

(*1): tegenstander

Uit: Bly-lieden 1621.


Camerata Trajectina (artiest), Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van Remonstranten en Contra-Remonstranten. GLO 6031
1995
1: 12