Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


14. BLY-LIED OP DE UUTCOMSTE VAN VIER PREDICANTEN

Vreugdelied over de ontsnapping van vier gearresteerde remonstrantse predikanten. Laat de calvinisten maar op hun neus kijken, zij zijn er uit!

Bly-Lied Op de uutcomste van vier Predicanten, die om de vercondinghe des Evangeliums ghevanghen waren.
Wijse: Ghy volckeren des aertrijckx al. Psal. 100.

Beminde Christen, die noch treurt,
Hoort nu wat goeds, dat selden beurt.
Bernherus, die tot Haerlem sat,
Is braeff gheholpen uut het gat (*1):

Oock is Dominicus verlost.
Dees tijdingh' rijd al-om post.
Het Calff siet dapper op syn snuyt;
Maer 't spijt, wie 't spijt, sy synder uyt.

Veel stercke sloten syn al niet (*2),
Wanneer 't den goeden Godt verdriet;
Der menschen macht is enckel windt,
Wanneer ons Heer syn werck beghindt.

(*1): bak
(*2): helemaal niets.

Uit: Bly-lieden Op de uutcomste van de Predicanten, die om de vercondinghe des Evangeliums ghevanghen waeren. Pamflet, 'onder 't cruys gedruckt' in 1621.

Camerata Trajectina (artiest), Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van Remonstranten en Contra-Remonstranten. GLO 6031
1995
1: 14