Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


20. 'T ONSE VADER

Op de wijse, van de CIV Psalm.

O Vader ons, die in den hemel woont,
Aen uwen naem zy alle eer betoont;
U rijck toe-kom'; u wille zy van waerde
In 't hemelrijck, end' oock hier op der aerde.
U is bekent ons dagelijcksche noodt,
Geeft huyden ons ons huydendaeghsche broodt.
Vergeeft ons schuldt, gelijck wy oock vergeven
Wie dat yet quaedts heeft tegen ons bedreven.

Leydt ons oock niet in al te swaren strijdt,
Maer uyt genad' ons van het quaedt bevrijdt.
Rijck, kracht ende eer, zijn u in d'eeuwigheden;
Laet Amen dan het slot zijn der gebeden.

Uit: Hugo de Groot, Bewijs van de ware Godtsdienst - Christelicke Gesangen (1648).

Camerata Trajectina (artiest), Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van Remonstranten en Contra-Remonstranten. GLO 6031
1995
1: 20