Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


4. SLAET OP DEN TROMMELE (A. Vos, ca 1566)

Pastoor Arent Vos uit De Lier in het Westland, die de nieuwe leer had aangenomen, werd in 1567 gevangengenomen en in 1570 met drie collega's verbrand. De nacht tevoren hadden ze gezamenlijk psalm 16 gezongen. Vos' bekende lied 'Slaet op den trommele' is een felle aanklacht tegen Spanje en Rome.

Een liedeken gemaect by M. Arent Dircxz. Vos, in zijn leven Pastoor inde Lier, Op de wijze Bedrukte hertekens, etc.

Slaet op den Trommele van dirredomdeinne,
Slaet op den Trommele van dirredomdoes;
Slaet op den Trommele van dirredomdeine,
Vive le Geus, is nu de Loes (*1).

De Spaensche pocken (*2),, licht als sneeuw vlocken,
De Spaensche pocken,, loos ende boos;
De Spaensche pocken,, onder sPaus rocken,
De Spaensche pocken,, groeyen altoos.

De Spaensche Inquisitie,, voor Godt malitie,
De Spaensche Inquisitie,, als Draecx bloet vel;
De Spaensche Inquisitie,, ghevoelt punitie,
De Spaensche Inquisitie,, ontvalt haer spel.

Vive le Geus, wilt Christelick leven,
Vive le Geus, houdt frayen moet;
Vive le Geus, Godt behoed u voor sneven,
Vive le Geus, edel Christen bloet.

De Paus en Papisten, Godts handt doet beven,
De Paus en Papisten, zijn teynden haer raet;
De Paus en Papisten, wreet boven schreven,
Ghy Paus en Papisten, soect nu Oflaet.

Prince.
Princen, der Princelijcker Geusen Prince,
Princelick met u Gheest haer doch regeert;
Princelick drijvense u Eer, aldus bemintse,
Princelick wert u Rijck alsdan vermeert.

(*1): leus
(*2): syfilis

Uit: Een nieu Geusen Lieden Boecxken, 1581.

Camerata Trajectina (artiest), Ensemble Oltremontano (artiest), De vrede van M√ľnster: politieke muziek uit de 80-jarige Oorlog. GLO 6048
1998
1: 4