Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Engelse tekst
[3] IC RET MY UUT SPACIEREN

Ic reet mij uut spacieren
Al in dat groene woud,
Daar vond ik in het lover
Een kleine vogel stout.
Het was een fiere nachtegaal,
Ik hoorde haar zingen,
Een lied in mensentaal.

O nachtegaal in 't lover,
O fiere vogel klein,
Wil jij mij leren zingen,
Wil jij mijn meester zijn?
Leer mij een lied, mijn nachtegaal,
Hier onder het lover,
Een lied in mensentaal.

En toen ik kwam gereden
Al uit het groene woud,
Had mij een kleine vogel
Haar kunsten toevertrouwd.
Ik zong een fier gezellenlied,
Maar niet van de koopman
En van de krijgsman niet.

Het begin van deze tekst is mede geïnspireerd op een wijsaanduiding uit een geestelijk liedboek rond 1500: Ick reet my wt spacieren al in dat groene wolt daer vandic (Berlijn SPK Ms germ 185).
[3] I WENT OUT WALKING

I went out walking
In the greenwood
And there among the leaves
I found a bird, small yet bold.
It was a proud nightingale.
I heard her sing,
A song in human speech.

O nightingale in the leaves
O proud little bird,
Will you teach me to sing,
Will you be my teacher?
Teach me a song, my nightingale,
Here among the leaves,
A song in human speech.

And when I finally came
Out of the greenwood,
A little bird
Had entrusted her arts to me
I sang a proud companion song,
But not one about the merchant
Nor one about the warrior.

The opening of this text was inspired partly by a melody indication in a sacred song book from around 1500: Ick reet my wt spacieren al in dat groene wolt daer vandic (Berlin SPK Ms germ 185)

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), La Caccia (artiest), Brisk (artiest), Jacob Obrecht (1457/58-1505): de wereldlijke werken = the secular works. Liedteksten = Lyrics Gerrit Komrij. GLO 6059
2005
1: 3