Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Engelse tekst
[9] IC WEINSCHE ALLE SCOENE VRAUWEN EERE

Ic wense alle scoon vrouwen eer
Vanwege één, één vrouwe.
Haar doen en laten bemin ik teer,
Heel heimelijk en trouwe,
Mijn eerbetoon geldt enkel haar,
Zij draagt de erekroon voorwaar,
Terecht dat ik haar uitverkies
En dat ik haar nooit meer verlies.
Adieu, mijn lieveling, onthou,
Ik blijf tot aan de dood van jou,
In deugd en eer, bemin me weer,
Smeek ik bij alle vrouwen-eer.

Deze strofe is gebaseerd op de Duitse tekst bij Obrechts liedeken
in Hundert und fünfftzehen guter newer Liedlein (Neurenberg: Ott 1544)
[9] I HONOR ALL BEAUTIFUL WOMEN

I honor all beautiful women
Because of one, just one woman.
I love everything she does
Truly, and in secret.
My homage is only for her,
She wears the crown of honor,
It's right that I choose her
And that I'll never lose her.
Farewell, my dear; remember
I'll be true until death
In virtue and honor, love me once again,
I beg of you, by the honor of all women.

This verse is based on the German text of Obrecht's song as found in Hundert und fünfftzehen guter newer Liedlein (Nuremburg: Ott, 1544).

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), La Caccia (artiest), Brisk (artiest), Jacob Obrecht (1457/58-1505): de wereldlijke werken = the secular works. Liedteksten = Lyrics Gerrit Komrij. GLO 6059
2005
1: 9