Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[19] IC DRAGHE DE MUTSE CLUTSE

Ic drage de mutse klutse,
Verkeerd op mijn kop,
Er dwars bovenop
En schuins in top.
Geen storm kan nog ooit zo'n muts verprutsen.

Gaat nu de wereld tollen?
Het vierkant rollen?
Ik zie de torens vallen,
Worden vonken ijskristallen?

Ik kijk naar de aarde, scheefgemutst,
En zie: de zorgeloze is onthutst,
Terwijl de verstokte doodbidder juicht.
Pauwenveren worden stram, het ijzer buigt.
Tirannen verspreiden vrolijk licht,
Verbannen zijn pijn en schrikgezicht,
Het kind is rijk, de koning blut,
De dief en moordenaar zijn uitgeput.
De sterren zijn zwart, de melk is wijn
En levenslang zal er vrede zijn.
De leugen zetelt hemelhoog,
Dit alles ziet mijn mutsenoog,
Dit ziet mijn scheve mutsenoog.
[19] I'M WEARING A HAT ALL CRAZY

I'm wearing a hat all crazy,
All mixed up
Sideways
And lopsided
No storm can ever mess up a hat like that.

Is the world starting to whirl?
The square beginning to roll?
I see towers falling,
Are sparks turning to snow?

I look at the world cock-eyed,
And look: young devil-may-care is despondent,
While the hardened undertaker's man is gleeful.
Peacock feathers go stiff, iron bends.
Tyrants spread joyful light,
Pain and fear are banished,
The child is rich, the king destitute.
The thief and murderer are worn out,
The stars are black, milk is wine,
And there will be lifelong peace.
The lies are seated high as heaven.
All this my cap's eye sees,
That's what my crooked cap's eye sees.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), La Caccia (artiest), Brisk (artiest), Jacob Obrecht (1457/58-1505): de wereldlijke werken = the secular works. Liedteksten = Lyrics Gerrit Komrij. GLO 6059
2005
1: 19