Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[1] HET VINNICH STRALEN VAN DE SON [English translation below]
Herderin Dorilea wordt achtervolgd door Daifilo en verstopt zich in de bosjes. Ze vindt hem leuk, en misschien meent hij het wel echt, maar je weet het nooit met die herders, zo gauw je ze hun zin geeft, is de liefde voorbij en zoeken ze een ander. Wat moet ze nou, zich laten vangen of juist niet?

Het vinnich (*1) stralen van de Son
Ontschuil ick in 't bosschage;
Indien dit bosje clappen (*2) con,
Wat melde 't al vryage! (*3)

Vryage? Neen. Vryage? Jae,
Vryage sonder menen;
Van hondert harders (ist niet schae?)
Vindtm'er getrouw niet eenen (*4).

Een wullepsch knaepjen altijt stuirt
Nae nieuwe lust sijn sinnen: (*5)
Niet langer als het weygeren duirt,
Niet langer duirt het minnen.

Mijn hartje treckt mij wel soo seer,
Soo seer, dorst ick het wagen?
Maer neen, ick waeg' het nemmermeer,
Haer minnen (*6) sijn maer vlaegen.

Maer vlaegen, die t'hans (*7) overgaen,
En op een ander vallen;
Nochtans, ick sie mijn vryer aen
Voor trouste van haer allen.

Maer oft 't u miste, domme maeght, (*8)
Ghy siet hem niet van binnen,
Dan 't schijnt wel: die geen rust en waeght,
Can qualijck lust gewinnen. (*9)

(*1): felle
(*2): praten
(*3): wat zou het bosje dan over veel vrijages kunnen vertellen
(*4): vindt men er niet een die trouw is
(*5): loopt steeds weer achter een nieuwe vlam aan
(*6): hun liefdes
(*7): snel
(*8): (tegen zichzelf:) maar als je je nu eens vergiste
(*9): maar wie niet waagt die niet wint, lijkt het wel

Melodie: 'Die Mey die ons de groente geeft', naar Amsterdamsche Pegasus, Amsterdam 1627.

THE FIERCE SHINING OF THE SUN

Shepherdess Dorilea is being pursued by Daifilo and hides in the woods. She likes him, and maybe he's sincere, but you never know with those shepherds; as soon as they get what they want, love's over and they're on to the next one. Should she let him catch her or not?

The fierce shining of the sun
I'll hide from in the forest.
If these woods could talk
What trysts they could tell about!

Trysting? No. Trysting? Yes,
Trysting without meaning it:
Out of a hundred shepherds - isn't it a shame? -
Not a single one is trustworthy.

A lusty lad always steers
His desires towards a new love.
His love lasts no longer than
Your resistance does.

My heart is tugging me so hard,
So hard - do I dare?
But no, I'll never dare.
Their loves are only winds.

But winds which quickly pass on
And wrap around another.
Yet I see my lover
As the truest of them all.

But if you're wrong, silly girl,
You can't see inside him;
Then it's clear: she who doesn't wait and wager
Also can't very well win in love.

But if I found that he too was rash
And it played out in this forest -
If these woods could talk
What trysts they could tell about!

[spoken:]

There he is - oh, how this all weighs me down!
I'd better hide myself among the brown leaves
In the depths of the woods, before he sees me.
That's best, that's best. But then what if he can't find me?
Do I even know what I want? I'm scared of loving:
What if I reveal my love and he rejects me?
No, better stay here before going any farther.
But here he comes; let's hear what he's singing.

Melody: 'Die Mey die ons de groente geeft' (May that gives us greenery), after Amsterdamsche Pegasus, Amsterdam 1627.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Theatermuziek uit de Gouden Eeuw = Dutch theatre music 1600-1650. GLO 6062
2007
1: 1