Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[5] LOF GOEDERTIEREN
Daifilo besluit in dienst van Tisiphernes te treden, de sympatieke prins die een van de huwelijkskandidaten van Granida is. Hijzelf maakt als herder natuurlijk geen kans. Anoniem, in plaats van Tisiphernes, vecht Daifilo vervolgens een duel uit met de ruwe prins Ostrobas, die ook met Granida wil trouwen. Daifilo wint, en de Rey van Jofferen uit haar vreugde: gelukkig komt er nu geen vreemde tiran op de troon.

Praise be, merciful
Daifilo decides to enter the service of Tisiphernes, the charming prince who is one of Granida's suitors. As a shepherd, he himself of course hasn't got a chance. Anonymously, in Tisiphernes' place, Daifilo then fights a duel with the rough prince Ostrobas, who also wants to marry Granida. Daifilo wins, and the Chorus of Young Ladies sings their joy: thankfully, no foreign tyrant will ascend the throne.

Lof, goedertieren
Goden, waert te vieren, (*1)
Die, doen wij weenden,
Cracht, en moed verleenden
Over ons sije, (*2)
In het bitter strijen
Om d'heerschappie.

Wat ongelucken
Comen 't landt verdrucken
'T welleck moet lijen
Vreemde tyrannyen!
Nevens het plagen
Des tyrans, 't moet dragen
Sijns vollix knagen. (*3)

Lof, goedertieren
Goden, waert te vieren,
Die, doen wij weenden,
Cracht en moet verleenden
Over ons sije,
In het bitter strijen
Om d'heerschappie.

(*1): die de lof waardig zijn
(*2): aan onze zijde
(*3): afpersingen door het krijgsvolk van de tiran

Melodie: een van de twee Sapphica-zettingen uit het Luitboek van Thysius, Leiden ca. 1600.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Theatermuziek uit de Gouden Eeuw = Dutch theatre music 1600-1650. GLO 6062
2007
1: 5