Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[6] GROTE GODEN, NIET OM RAKEN
Na een aantal spannende verwikkelingen kunnen Daifilo en Granida in het huwelijk treden, aan het hof. Een Rey van Harderinnen bezingt vrolijk de jeugd van Daifilo. Al van kleins af was hij de lieveling van goden en mensen. Eenmaal op huwbare leeftijd gekomen, lonkten talrijke herderinnen en goddelijke nimfen naar hem. De goden beschikten echter dat hij met een koningin zou trouwen. Laten ze nu dan dit huwelijk sluiten!

Great Gods, we cannot fathom
After a number of dramatic developments, and Granida can be married. A group of shepherdesses merrily sing of Daifiio's youth. From his boyhood on, he was the favorite of both gods and men. Arriving at a marriageable age, countless shepherdesses and divine nymphs flirted with him. The gods however determined that he should marry a queen. So, let the marriage rites begin!

Grote Goden, niet om raken (*1)
Is de grondt van uw besluit;
'T was uw lust dit huwlijck maken,
Comt en voert de bruiloft uit.

Harder, die in lasten druckich
Van 's Gelux genae bestort,
O geluckich! Overluckich!
Hemel-hooch verheven wort!
 
Niet dat u een staf van gouwe
Soeter voorstaet (*2) als een bloem,
Maer dat ghij vereent (*3) in trouwe
Met uw waerdich hartsen roem.

Liefd koos, doen ghij wiert gebooren,
U voor eygen uitgesocht, (*4)
En den Hemel, al te vooren,
Had sijn jonst u toegedocht.

Duisendt wenschten om uw paeren,
Duisendt quijnden om uw min,
Maer den hemel wild' u spaeren
Voor een groote Coningin.

Groote Goden niet om raken
Is de grondt van uw besluit,
Luste't u dit huwlijck maken, 
Voerdt met jonst de bruiloft uit.

(*1): peilen
(*2): lijkt
(*3): je verenigt met
(*4): als zijn eigendom

Melodie: 'Ne vous offençez Madame' naar Amsterdamsche Pegasus, Amsterdam 1627.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Theatermuziek uit de Gouden Eeuw = Dutch theatre music 1600-1650. GLO 6062
2007
1: 6