Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[[21]-[29]: ZINGENDE KLUCHT VAN LIJSJE FLEPKOUS]

[23] WEL SOETE HARTJE, BENJE DAER WEEROM
Lijsje heeft zich omgekleed en ze gaan op weg naar de herberg. Knelis klopt aan en wordt binnengelaten door de waardin, Griet. Hij bestelt bier en suikerwijn, en begint vast Lijsje te zoenen.
Stemme: Ick ben tot Amsterdam gewesen, hu, hu.

Well, sweetheart, are you there again
Lijsje has changed clothes, and they go to the inn. Knelis knocks and is let in by Griet the innkeeper. He orders beer and sweet wine, and starts kissing Lijsje already.
Melody: I've been to Amsterdam, hoo hoo.
 
K: Wel soete hartje, benje daer weerom?
Laet ons gaen kuijeren met melkaer, kom, kom,
Ick sal u brengen op een goeden oort
Daer wy vrolick sinne.
L: Wel aen myn Vaer, kom gane wy dan voort.
K: Hier woond de Waerdinne.
 
Hou, hou, Griet Kaecks, komt voort hier veur en doet op. (*1) 
G: Wel wie raest so voor myn deuren? K: Ick klop.
G: Neen, ick most jou naem eerst weten
Eer ick u laet inne.
K: Knelis Joosten ben ick geheeten.
'k Wed wy komen binne.
 
G: Wel Knelis Joosten, benje daer? welkom,
Wat hadje garen, lieve vaer? K: Goe Mom, (*2)
Suyckerde wyn en leckere bancketten,
Fa la la, etc.
Griet in: (*3)
Wel ick sal 't hier datelyck gaen setten,
Fa la la, etc.

L: Nu Knelis, maeckt het niet te grof, stil, stil,
K: Hoe? macher niet een soentjen of met wil?
O, jy bent sucken soeten soeten sackje! (*4)
Fa la la, etc.
L: Knelis, my dunkt jou schort maer een quackje, (*5)
Fa la la, etc.

G: Knelis Joosten, als 't jou gelieft sit an,
Ick heb jou nou na lust gerieft. K: Wel dan,
Hartje Barents, soete Butterdoosje, (*6)
Fa la la, etc.
Sit wat by, komt eet en drinckt een poosje,
Fa la la, etc.

(*1): open
(*2): goed donker bier uit Braunschweig
(*3): komt op
(*4): liefje
(*5): je hebt een borrel nodig
(*6): schattebout

Melodie 'Zu Ambsterdam bin ich gewesen' uit Engelische Comedien und Tragedien, Leipzig 1620.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Theatermuziek uit de Gouden Eeuw = Dutch theatre music 1600-1650. GLO 6062
2007
1: 23