Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[[21]-[29]: ZINGENDE KLUCHT VAN LIJSJE FLEPKOUS]

[24] MYN TOEVERLAET, MYN VREUGHD
Het drinkgelag. Knelis brengt toast op toast uit, maar Lijsje weet behendig bij het terugdrinken de schade tot een minimum te beperken. Knelis raakt steeds meer aangeschoten.

Stem: La Picarde, &c.

My refuge, my joy
The drinking contest. Knelis offers toast after toast, but Lijsje deftly manages to keep the damage on her side to a minimum. Knelis gets steadily drunker.
Melody: La Picarde, etc.

K: Myn toeverlaet, myn vreughd,
Myn troost en myn geneughd,
Die alleen my helpen meught:
Toond u wat bly,
Dit breng ick dy (*1)
Tot aenden grond, (*2)
Met een kusjen voor u mond.

L: Om u te doen bescheyd
Met alle billickheyd,
Daer toe ben ick wel bereyd;
Keerd het maer om,
't Sal wellekom
My wesen weer.
K: Wel siet daer, wat wilje meer?

L: So ghy myn wil en wens
Voldoen wilt, lieve mens!
Lapt (*3) het noch eens in jou pens.
K: Twee tegen een,
Dat's tegen re'en; (*4)
Maer Liefste, siet,
Ick sal het doen; wyl ghy 't gebied.

Dat's uyt; (*5) komt hier, Waerdin,
En schenckter weer wat in,
So't geweest is, meer noch min;
Drollige (*6) meyd,
Doet my bescheyd,
En drinckt het uyt,
Lapt het schoontjes in jou huyt.

L: O Vrijer! Dit's te veel,
En meerder als myn deel,
't Moet nochtans al door de keel.
Dan sult ghy
Twee glasen my
Bescheyd doen weer.
K: Jae, by Gort, al waer het meer.

L: Het valt my veel te bang. (*7)
K: Ghy leppert al te lang,
Wat, sa lustigh, gaet u gang,
Drinckt het leegh,
Met een veegh. (*8)
Wat dat is wel.
L: Doet my twee bescheyd. K: Ick sel.

O Lief! Al waerter thien,
Als icker dy me dien, (*9)
So sal't dadelyck geschie'n.
Dit gelter nae toe, (*10)
Siet wat ick doe.
Wel, gaet dan voort,
Drinckt, so doet ghy als ghy hoort.

(*1): ik breng deze dronk op je uit
(*2): tot op de bodem
(*3): giet
(*4): dat is niet eerlijk
(*5): leeg
(*6): grappige
(*7): ik voel me er helemaal niet prettig bij
(*8): in een ommezien
(*9): daarmee een plezier doe
(*10): dit gaat er op los

Melodie: 'La Picarde' uit D.P. Pers, Bellophoron, Amsterdam 1640-1648.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Theatermuziek uit de Gouden Eeuw = Dutch theatre music 1600-1650. GLO 6062
2007
1: 24