Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[[21]-[29]: ZINGENDE KLUCHT VAN LIJSJE FLEPKOUS]

[27] NU DUYVEL, SIET, ICK BESWEERE DY VOORT
In zijn woede wil Knelis de duivel aanroepen om Lijsje mores te leren.

Hy maeckt een Cirkel met eenige Characteren, (*1) ende singht op de wyse vande Engelsche fa la la, doch die fa la la syn hier met woorden uytgedruckt:

Now Devil, look
In his wrath, Knelis wants to summon the devil to teach Lijsje a lesson.
(He makes a circle met certain characters in it, end sings to the melody of the English fa-ia-la, but the fa-Ia-Ia part is expressed with words in this case)

Nu Duyvel, siet, ick besweere dy voort, (*2)
By Starren, by Locht, by Hemel, by Aerd,
By Zee, by Hel, by Zuyd en by Noord,
Dat ghy u hier met de Meyd openbaerd.

De loose Hoer heeft my bedrogen,
Daerom besweer ick dy tienmael meer:
Kom brengtse hier datelyck voor myn oogen,
Ick sal het haer wel vergelden weer.

(*1): letters
(*2): nu meteen

Melodie: 'Mein hert is betrubt biss in dem thodt, Fa la la la la la la la la la' uit D. Camphuysen, Stichtelycke Rymen, Hoorn 1624.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Theatermuziek uit de Gouden Eeuw = Dutch theatre music 1600-1650. GLO 6062
2007
1: 27