Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[20] Ceres zingt haar landvolk toe zich te verheugen in haar bescherming.

Ceres:

Wat leed kan toch u, landman, kwellen,
Als ik de kooren air doe zwellen?
Het veê en veld,
Door my werd teeld, en groei besteld.
Geen storm, of kryg den lust,
Op 't vette land ontrust.
[20] Ceres sings to her peasants that they should be pleased with her protection.

Ceres:

What suffering can torment you, peasant,
If I make the wheat ears grow?
And the cattle and field.
I make them grow.
No storm or war disturbs
Happiness on the fertile land.

Translation: Martin Cleaver

Camerata Trajectina (artiest), Johan Schenk (1660-ca 1712): Bacchus, Ceres en Venus (1686). GLO 6060
2006
1: 20