Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
16. AFSCHEID-LIED, VOOR HET SCHEEPS-VOLK VAN HET SCHIP MARIA ADRIANA, 1737 (viool)

'Al op de ree by Hellevoet' ligt de Maria Adriana vierenhalve maand te wachten voordat zij het ruime sop naar Oost-Indië kan kiezen. Alle tijd dus voor een uitvoerig afscheidslied waarin de opvarenden van kapitein en commandeur tot en met tamboer en kok worden genoemd en geprezen. Te zingen op de bekende wijze 'O Holland schoon! gy leeft in Vreê'.

Tekst in De Vrolyke Oost-Indische Wellekomst-Drinker, Amsterdam ca 1740, melodie uit Boerenlietjes ca 1700.
16. FAREWELL SONG, FOR THE CREW OF THE SHIP MARIA ADRIANA, 1737 (violin)

'In the lee at Hellevoet' lay the Maria Adriana waiting four and a half months before it could head to sea and for the East Indies. Plenty of time for an extensive farewell song in which the crew, from captain and commander to the drummer and cook were named and praised. To be sung to the well-known melody 'Oh fine Holland! Live ye in peace'.

Translation: Martin Cleaver

Camerata Trajectina (artiest), Van varen en vechten : liederen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1795). GLO 6054
2002
1: 16