Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
20. AANHOORD DOG ZEE-LUY AL (blokfluit)

Een nieuw Lied gemaakt op het vergaen van twee Oost-Indische Retourschepen, het eerste genaamt Amsterveen, en het ander genaamt de Samson, uytgevaaren in het Jaar 1722.
Stem: Van de Spaanze Ruyter.

Een verschrikkelijke orkaan joeg in juni 1722 vele retourschepen bij Kaap de Goede Hoop naar de kelder. Van de Amsterveen overleefden twee bemanningsleden de ramp, van de Samson één. De treurige melodie is van rond 1640 en stond ook bekend als 'Nadien de goddelijkheid' en 'Treurt o edel Huis van Nassau'.

uit: De nieuwe vermaaklyke Gaare-keuken, Amsterdam 1746. Melodie uit: Christelijke Plicht-Rijmen, 1648.
20. LISTEN ALL YOU SAILORS (recorder)

A new shanty written after the sinking of two East India Return ships, the first named 'Amsterveen', and the other named 'Samson', that set sail in the Year 1722.
Tune: Of the Spanish Horseman.

A terrible hurricane in June 1722 sent many return ships at the Cape of Good Hope to the bottom. Two members of the crew of the Amsterveen survived the disaster, one crewman of the Samson. The sad melody dates from around 1640 and was also known as ' Mourn ye noble house of Orange'.

Translation: Martin Cleaver

Camerata Trajectina (artiest), Van varen en vechten : liederen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1795). GLO 6054
2002
1: 20