Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
3. LOF SY DAT SOETE KINDEKEN CLEYN

Lof sy dat soete kindeken cleyn,
Puer ende reyn, puer ende reyn,
Gedaelt uyt 's hemels vaders schoot,
Om ons te geven,
Het eeuwich leven,
Door 't 's hemels broot.
Schept vreucht en deucht met herten reyn,
Ons is geboren, den uytvercoren,
In't s'weerelts pleyn.

Verblijt u nu alle ghemeyn,
Groot ende cleyn, groot ende cleyn,
En maeckt u nu van sonden reyn,
Ons wort gheboren,
Den uytvercoren,
In't s'weerelts pleyn.
Schept vreucht enz.
[3] PRAISE TO THAT SWEET LITTLE CHILD

Praise to that sweet little child.
Pure and innocent, pure and innocent,
descended from his Heavenly Father's lap
To give to us
Life eternal
Through the Bread of Heaven.
Rejoice and be happy with a pure heart.
For unto us is born the Chosen One
Into the circles of this world.

Let all rejoice together,
Great and small, great and small,
And make ye now free from sin.
Unto us is born
The Chosen One
Into the circles of this world.
Rejoice and be happy etc.

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 3