Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
6. HET VIEL EENS HEMELS DAUWE

Het viel eens hemels dauwe
In een cleyn maeghdeken,
Ten was noyt beter vrouwe,
Dat deed' een kindeken,
Dat van haer was geboren,
En sy bleef maget fijn,
O maghet uytvercoren,
Lof moet u altoos sijn.

Die maghet ginck met kinde,
Geen swaerheyt ginck haer aen,
Als Joseph dat versinde (*1),
Den goeden weerden man,
Hy docht: ick wilse laten,
'k En ben den vader niet,
En trecken mijnder straeten,
Eer my meer schand' geschiet.

Al van den hemels Troone
Sprac hem den Enghel aen,
O Joseph, Davidts soone,
O uytvercoren man,
Blijft noch beyde te gader,
't Is boven menschen cracht,
Dat (*2) Godt almachtigh vader,
In haer dus heeft ghewracht (*3).

(*1): doorhad
(*2): wat
(*3): gemaakt
[6] THERE FELL A HEAVENLY DEW

There fell a heavenly dew
Upon a dainty maid,
There was never a better woman
To conceive a child
And bring it to birth.
She remained virgin unspotted.
O chosen Maid,
May you forever be praised.

The maid swelled with child,
Nothing unclean was imputed to her
When Joseph realised this,
That good and honest man.
He thought: I'll leave her;
I'm not the father
And thus go my own way
Before my shame grows even greater.

From the Throne of Heaven
The Angel spoke unto him:
0 Joseph, Son of David,
Man chosen above all others,
Remain and protect them both.
What God the Almighty Father
Has wrought in her
ls beyond all mortal ken.

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 6