Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
7. PUER NOBIS NASCITUR

Puer nobis nascitur, Rector Angelorum,
In hoc mundo pascitur, Dominus Dominorum.

In præsepe ponitur, sub foeno asinorum,
Cognoverunt Dominum, Christum Regem coelorum.

Tunc Herodes timuit, magno cum livore,
Infantes et pueros, occidit cum dolore.

Qui natus est ex Maria, die hodierna,
Perducat nos cum gloria, ad gaudia superna.

Nos de tali gaudio, cantemus in Choro,
In chordis et organo, benedicamus Domino.


Vertaling:

(Een kind is ons geboren, de Heer der Engelen;
In deze wereld wordt de Heer der Heren gezoogd.

Hij wordt in de kribbe gelegd onder het hooi van de ezels,
die Heer Christus, de Koning der hemelen, leerden kennen.

Toen vreesde Herodus, met grote afgunst,
de zuigelingen en kinderen, en doodde ze op smartelijke wijze.
Die geboren is uit Maria, vandaag,
zal ons met ere tot de hemelse vreugden brengen.

Laten wij over zo'n vreugde zingen in het koor,
met snarenspel en orgel de Heer prijzen.)
[7] UNTO US A BOY IS BORN

Unto us a boy is born, Lord of the Angels,
In this world he is nourished, the Lord of Lords.
He was laid in a manger, amidst the hay for the asses
They recognised the Lord, Christ the King of the Heavens.

Herod was then afraid and filled with jealousy,
He had every infant and child heartrendingly put to death
He who is today born of Mary
Shall lead us with glory to the supremest joy.
Let us sing of such rejoicing in chorus.
Let us bless the Lord upon the strings and organ.

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 7