Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
9. MET DESEN NIEUWEN JARE

Met desen nieuwen Jaere,
Soo wort ons openbaere,
Hoe dat een maget claere,
De weerelt heeft verblijt.
Ghelovet moet sijn,
Dat soete kindekijn,
Geeeret moet sijn,
Dat liefste moederkijn,
Nu ende tot alder tijt.

Die Englen songen schoone,
Glorie in den throone,
Ter eeren Godes soone,
Christus gebenedijt.
Ghelovet moet sijn, enz.
[9] WITH THIS NEW YEAR

With this New Year
It has been revealed to us
How a pure maid
Has made the world rejoice.
That sweet child
Must be praised,
That dearest mother
Must be honoured
From now until the end of time.
The angels sang fair
Glorias round the throne
To the honour of God's Son,
Blessed Christ.
That sweet child etc.

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 9