Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
13. WAER IS DIE DOCHTER VAN SION

Waer is die dochter van Sion?
Ic soud' haer blijde maecken,
Ic soude haer een boodtschap doen
Van alsoo groote saecken.
 
Alsmen de werelt al beschreef (*1),
Soo wiert de maget moeder
Te Bethlehem daer sy doen bleef, 
Van 'tkint onsen behoeder.

Een glas al ist dat schijnt daer door (*2),
Ten brect niet vander sonnen,
Soo heeft sy maget naer en voor,
Dat salich kint ghewonnen.

(*1): de volkstelling op bevel van keizer Augustus
(*2): als een glas waardoorheen de zon schijnt zonder dat het breekt
[13] WHERE IS ZION' DAUGHTER

Where is Zion's daughter?
I should make her rejoice,
I should give her a message
Concerning high and holy things.

And when the world was counted (*1),
In Bethlehem where she was then staying,
The maid became mother
Of the Child, our protectorv

She is a glass through which the sun may shine
And yet not break from its rays,
Virgin both before and after
Did she win the blessed child.

(*1): the census taken by order of of Caesar Augustus, Luke 2:1

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 13