Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
15. AENSIET HOE JESUS SCHREYT

Aensiet hoe Jesus schreyt,
In hoy en stroy gheleyt,
In doecxkens teer ghewonden,
Waer in u majesteit,
Godt van der eeuwicheyt,
Wordy mensch voor ons sonden.

Hy schud' en beeft van cou,
Hy weent wt bitter rou,
De traenen sijn de wonden,
O mensch in liefden flou,
't Woort is gheworden nou,
Godt is mensch voor u sonden.

En vreest niet sondaer groot,
Het kint is naeckt en bloot,
Sijn handen sijn ghebonden,
Hy jaeght van u de doot,
Hy helpt u wt den noot,
O mensch verlaet de sonden.
[15] SEE HOW JESUS CRIES

See how Jesus cries,
Laid down in hay and straw
And wrapped in soft swaddling clothes,
In which Thou, Majesty,
God of Eternity,
Becomes man for our sins.

He shivers and shakes from cold,
He weeps in bitter sorrow,
His tears are his wounds.
0 people who lack for love,
The Word is now incarnate.
God is made man for your sins.

Do not fear, great sinner
The child is naked and pale,
His hands are bound.
He drives death from you
And helps you in time of trouble.
0 man, abandon your sins!

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 15