Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
21. SUS KINTJEN SUS EN CRIJT NIET MEER

Sus kintjen sus, en crijt niet meer
Wat doet u pijn, wat doet u seer?
Den stueren (*1) wint, den stueren wint.
O stueren wint, sijt niet soo vreet,
Want uwen Heer light sonder cleet.

Loopt herderkens, loopt, loopt met vlijt
En vraeght aent kint waerom het lijt,
Om ons sonden, om ons sonden,
Om ons sonden lijt den Heer
Dese couw, dese smert soo seer.

O kleijne kint, o hemels goet,
O werelts licht, o Jesu soet,
O grooten Godt, O grooten Godt,
O grooten Godt, schepper van al,
Moet gij soo ligghen in eenen stal?

(*1): gure
[21] SSH, LITTLE ONE, SSH, AND CRY NO MORE

Ssh, little one, ssh, and cry no more.
What sorrows you? What hurts you?
O biting wind, o biting wind
O biting wind, do not be so cruel,
For your Lord lies here unclothed.

Run, shepherds, run quickly
And ask the child from what He suffers.
For our sins, for our sins.
For our sins our Lord is suffering
This cold, this pain so deep.

O little Child, o Heaven's Treasure,
O Light of the World, o Jesu sweet.
O mighty God, o mighty God,
O mighty God, creator of all,
Must you lie so in a stall?

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 21