Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
23. ILLIBATA TER BEATA

Illibata,, Ter beata,
Jesu Natalitia,
Collaudemus,, Et clamemus,
Omnia felicia,
Terra plaude,, Cælum gaude,
Resonet lætitia.

Virgo, mirum,, Ventre virum,
Amplexa tenuit:
Et Creator,, Hic viator
Fieri non renuit.
Terra plaude,, Cælum gaude,
Virgo Deum genuit.

Patrem nata,, Res creata
Increatum peperit:
Nil honoris,, Nil candoris,
Pariendo deperit.
Terra plaude,, Cælum gaude,
Virgo pacem reperit.


Vertaling:

Onaangeraakte, drievoudig gezegende,
moeder van Jezus,
Laten we samen loven en
alle gelukzaligheden roepen.
Aarde, toon bijval, hemel, verheug U,
Laat blij gezang weerklinken.

O wonder, een maagd
droeg een mens
in haar schoot.
En de Schepper,
weigerde niet
onze reisgenoot te worden.
Aarde, toon bijval, hemel, verheug U:
Een maagd heeft God gebaard.

Een geboren schepsel
heeft de
ongeboren Vader gebaard.
Niets van haar eer
noch van haar glans
is door dat baren verloren gegaan.
Aarde, toon bijval, hemel, verheug U:
Een maagd heeft vrede gebracht.
[23] UNSPOTTED AND THRISE BLESSED

Unspotted and thrice blessed,
Mother of Jesus,
Together we praise and acclaim
every happiness.
Earth applaud and Heaven rejoice,
Let joyful songs resound.

O miracle, a virgin bore
A baby in her womb;
The Creator did not refuse
To travel this mortal road with us.
Earth applaud and Heaven rejoice,
The Virgin gave God birth.

A mortal woman
Has borne the Father Unborn.
Neither her honour Nor her purity
Has suffered from this birth.
Earth applaud and Heaven rejoice,
A Virgin has brought forth peace.

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 23