Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
24. LAET ONS GAEN OM TE BESOECKEN

Laet ons gaen om te besoecken,
Dat cleyn Kintjen soet van aert,
Dat Maria heeft ghebaert.
Voor wie dat des Hemels Gheesten,
Staen en beven met ootmoet,
Leyt hier int midden van de beesten,
Siet wat dat de liefde doet.

Die het alles heeft gheschapen,
En ghekleet al watter leeft,
Leyt hier naeckt van cou en beeft,
Voor wie dat enz.
[24] LET US GO AND VISIT

Let us go and visit
That small sweet-natured child
To whom Mary gave birth,
And for whom the souls in Heaven
Stand and humbly tremble.
He lies here amidst the beasts;
Behold what love can do.

He who is the Creator of all
And clothes all that lives
Lies here bare to the cold and shivers.
And for whom the souls etc.

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 24