Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
25. TITER WAT EEN GOEDE MAER

Titer, wat een goede maer
Hebben wy nu met verlangen
Van dees Engels blijde schaer
Desen nacht, soo onverwacht,
Tot ons groot geluck ontfangen!
Och, het doet my sulcken deught;
Ick en kan my niet bedwingen;
Ja, myn hert is soo verheucht,
Dat ick moet van blijschap springen
Ende singen.
Laet ons t'samen accorderen,
Om het kint te recreeren (*1),
Laet ons maecken soet geluyt,
Met de moesel (*2) ende fluyt,
Roepen t'samen overluyt:
Vivat, vivat, vivat Emanuel,
Vivat den nieuwen koninck van Israel!
Laet ons maecken enz.

(*1): vermaken
(*2): doedelzak
[25] TITER, WHAT GOOD NEWS

Titer, what good news
We received new with longing
From the joyful host of angels
This night so unexpectedly
And to our great delight!
Oh, it does me such good,
I cannot restrain myself;
Yes, my heart is so pleased
That I must jump for happiness
And sing.

Let us all agree
That we will amuse the Child;
Let us make sweet sounds
With the bagpipe and the flute.
Let us call out as loud as we can
Vivat, vivat, vivat Emmanuel.
Vivat the new King of Israel!
Let us make sweet sounds etc.

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 25