Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Engelse tekst
26. HOE LEYT DIT KINDEKEN

Hoe leyt dit kindeken hier in de kouw,
Siet eens hoe allen sijn ledekens beven,
Hoort eens hoe dat het weent en kryt van kou (*1).
Na na na na na na, kindeken teer,
Ey swycht toch stil, sus sus en kryt niet meer.

Singht een soet liedeken voor dit teer schaep,
En ghy o herderkens spelt op u fluytjens,
Maeckt dat dit kindeken haest (*2) valt in slaep,
Na na na enz.

En ghy o engeltjens komt hier oock by,
Sinckt een mottetteken voor uwen koninck,
Wilt hem vermaecken door u melody.
Na na na enz.

(*1): De oudste druk (1670) heeft 'kou'. 'Rouw'
is een latere verfraaiing
(*2): gauw
[26] HOW THIS CHILD LIES HERE IN THE COLD

How this Child lies here in the cold.
See how all His limbs are shivering,
Hear how He cries and weeps for cold.
Na na na na na na na, tender Child,
Now hush. be quiet, ssh ssh, and cry no more.

Sing a sweet little song for this tender sheep.
And you, O shepherds, play on your flutes,
That this little one may quickly fall asleep.
Na na na etc.

And you, O angels, come here as well;
Sing a little motet for your King
And divert Him with your melody.
Na na na etc.

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 26