Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
27. LAET NU ALLE DROEFHEYT VLUCHTEN

Laet nu alle droefheyt vluchten,
Van het menschelyck geslacht,
Vreughd en blyschap en genuchten,
Heeft dit kintjen me (*1) gebracht.
Weest dan vrolyck van gemoet,
Adams kinders al gelyk,
Want dit liefste kintjen soet,
Opent u sijn hemelrijck.
Roept nu vry met volle monden,
Dat hy sij gebenedyt,
Singht hem lof en danck,
Met spel en sanck,
Opdat de faem,
Verbreyde aen alle sijden
Sijnen grooten naem.

Weedt dat hy u van sijn troonen,
Erfghenamen maecken sal,
Daerom is hy comen woonen,
By den beesten in den stal.
Weest dan vrolyck enz.

(*1): mee
[27] LET ALL SADNESS NOW FLEE

Let all sadness now flee
Far from the human race,
For this little Child has brought
Joy, happiness and delight with Him. Be then joyful of spirit,
All you children of Adam,
For this sweet little Child opens
His heavenly realm to you.

Call out now as loudly as you can
That He be blessed,
Sing Him praises and thanks
With playing and singing,
That these tidings
May spread his mighty name;
To all parts.

Know that He shall make you
Heirs to his throne,
For this He has come to dwell
With the beasts in the stall.
Be then joyful of spirit etc.

Translation © 1997, Peter Lockwood

Camerata Trajectina (artiest), Cantiones Natalitiae: kerstliederen uit de tijd van Rubens. GLO 6033
1995
1: 27