Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


singer:

Dalman-Douma, Bontje

place of residence:             Buitenpost
profession: landarbeidster
place of birth: Zwagerbosch
year of birth: 1894
year of death: 1979
father: Douma, Jelle
comment: Bontje (spreek uit: Bontsje) Dalman-Douma werd geboren op 7 oktober 1894. Zij overleed op 16 september 1979. Evenals haar ouders was ze koppelarbeidster in Groningen. Veel arme Friezen trokken naar de rijke Groningse boerenbedrijven om er vlas te trekken, aardappels te rooien en te wieden. Haar ouders konden goed zingen en deden dit ook vaak, ook de 'ouderwetse' liederen. Bontje leerde dan ook veel liederen ('koppelliedjes') van hen, ze zong al mee toen ze vijf jaar oud was. Het mooiste vond ze het zingen als ze met de koppels op het land lagen. Maar in november was het daarvoor eigenlijk veel te koud, waardoor ze vanaf haar veertiende ziek werd en thuis moest blijven. Zij was erg gelovig en haar genezing acht jaar later van een 'ongeneeslijke' ziekte zag ze als Gods werk. Die had haar ook 'een sterk hoofd' gegeven waardoor ze alle liederen die ze in haar jeugd had geleerd, had onthouden. Daarnaast kende ze veel verhalen, ondermeer waargebeurde verhalen over spoken en tovenaars. Door haarzelf en anderen werden daadwerkelijk geesten of spoken waargenomen - zoals die keer dat ze buiten in het stro sliepen - maar ze was er niet bang voor.
Vanwege haar uitgebreide en bijzondere repertoire, maar ook om de moeite die ze zich getroostte om zeldzame liederen te achterhalen, was ze een van Ate Doornbosch' belangrijkste informanten. Daarbij hadden ze een speciale band: zij had een portret van Ate op haar schoorsteenmantel staan en hij vond haar een begaafde en gelovige vrouw. Ze was hem dierbaar genoeg om bij haar begrafenis aanwezig te zijn en daar zelfs te spreken. Het handschriftenarchief bevat een uitgebreide correspondentie tussen beiden en vele door Bontje opgeschreven liederen en verhalen. In Doornbosch OGL(2)1989 p24-27 is een biografie van haar opgenomen. Zie hiervoor ook opnamen OPN OGL 34704 en 34801. Bontje's versie van 'Aremme weduwvrouwe' is verschenen op de CD: oglbox 2.3.
Zie ook de zangeres Jelkje van der Kooi.
dossier: verdere informatie in dossier
repertoire
fotozangerDalman-Douma, Bontje