Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


PROJECT Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600      

overzichtspagina gehele project

Aanvullingen Repertorium

handschriften:
HsNijUB 475 [liturgisch compendium uit de late 15e eeuw]. [late 15e eeuw]. 6 liederen 
HsJeUB Ms32 Missa Donatiano. Obrecht. [1500 ca.]. 1 lied
HsAmfGA F4 [handschrift met enkele souterliedekens]. [16e eeuw].
HsStuWLB Cod. Don. A III 18 [Die Liedersammlung Stuttgart, W├╝rttembergische Landesbibliothek, Cod. Don. A III 18] [1546, na?]. 15 liederen.
HsDoijenbrack1593 Album amicorum van Agnes vander Aelsfort ghenaemt Doijenbrack, 1593-1604. 1593. 1 lied.

drukken:
[geen siglum] De Psalmen Dauids / ende ander Lofsanghen / nu nieu ghecorrigeert ende vermeerdert / diemen in die Christen gemeynten in dese Nederlande is ghebruychende. 1566. 57 liederen. (Dit vroege psalmen- en gezangenboekje is in eerdere literatuur (Le Long, Wieder) beschreven, maar een exemplaar was lang niet bekend.)

ChriWaar1577 Albert Verspeck, Een Christelicke waerschouwinghe, voor alle menschen, hoe sy der werelt de sonden, de lust des vleeschs, sullen schouwen ende mijden, ... en hoe sy haer moeten met Israel wt dat blinde, verkeerde Egipten leyden laten ... . 1577. 3 liederen.
Costerus BB1587 Franciscus Costerus (auteur), Het Boecxken Der Broederschap, Dat is: Vijf boecken der Christelijcker leeringhen, Voor de Broederschap der H. Maget Maria: Eerst int Latijn gheschreven door den E. Heere Franciscus Costerus, Doctoor inder Godtheydt, Priester der Societeyt Jesu: ende nu overgheset in onse Neder-duytsche tale. Costerus, Franciscus. 1587. 1 lied.
Costerus BB1596 Franciscus Costerus (auteur) & Godevaert vanden Berge (vertaler), Het Boecxken Der Broederschap, Dat is: Vijf Boecken der Christelijcker leeringhen, Voor de Broederschap der H. Maghet Maria: Eerst int Latijn gheschreven door den Eer. Heere FRANCISCUS COSTERUS, Doctoor inder Godtheyt, Priester der Societeyt JESU: ende nu overgheset in onse Neder-duytsche taele, door M. Godevaert vanden Berge, B. inder Godtheyt. 1596. 1 lied.
Fabri Lmei1600 Paulus Fabri (auteur), DEN Lustelijcke Mey. 1600. 1 lied?

laatst gewijzigd: 30-01-2017