Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


PROJECT Onder de groene linde (OGL)     

overzichtspagina gehele project

Contacten van veldwerker met zangers

Doornbosch benadrukt de vertrouwensband die hij met de zangers opbouwde. Als het ijs eenmaal gebroken was dan waren ze nauwelijks te stuiten. Vaak bleven mensen jarenlang schrijven. Sommige zangers heeft Doornbosch vele malen bezocht. 
 
Trijntje Steur-Tuip, een vissersweduwe uit Volendam, was zo’n dierbare relatie. Toen Doornbosch haar eens bezocht, zong ze hem al toe voordat hij goed en wel binnen was: ‘Kom maar binnen, kom maar binnen van de nacht, want ik heb op jou gewacht’. Doornbosch liet zich zulke quasi-liefdesbetuigingen gaarne welgevallen. Tannetje Polderman-Nagelkerke uit het Zeeuwse Rilland-Bath zong voor hem een al even betekenisvol afscheidslied. Doornbosch had haar verteld dat hij na 37 jaar met Onder de groene linde ging stoppen. Bij het weggaan zong Tannetje hem na, een couplet uit het lied Vaarwel bruidje schoon, over het uitvaren van een zeeman. Het bruidje zingt tot hem: ‘Daar gaat nu mijn Cloris, God zal hem bewaren’. Met die strofe heeft Doornbosch zijn laatste uitzending besloten.
 
Met Bontje Dalman-Douma, die in haar jeugd in koppels op het Groninger land had gewerkt, had Doornbosch een bijzondere band. Ze was een van zijn eerste heel goede informanten, die een uitgebreid repertoire had en zich ook hevig inspande om zeldzame liederen terug te vinden. Op Bontjes televisietoestel prijkte een foto van Johannes Maasbach, leider van de Pinkstergemeente waartoe zij behoorde, en daarnaast een van Ate Doornbosch. Volgens hem was het een begaafde vrouw, een gelovige vrouw ook, die stemmen van boven hoorde; een echte persoonlijkheid, die de dominee met bijbelteksten om de oren kon slaan. Ze zong onder meer Wat hoor ik hier in het midden van de nacht, een van oorsprong mystiek lied. Dat waren de zangers zich niet meer bewust, maar het was wel een bijzonder lied, voelde men. Ze moest het met aandacht zingen, had Bontjes vader gezegd, dat wil zeggen, met vroomheid en toewijding. Later zei ze eens tegen Doornbosch: ‘U moet uw werk met aandacht blijven doen’. Dat werk had voor haar kennelijk een bijzondere, haast mystieke waarde. Bontje is een van de weinige informanten geweest wier begrafenis Doornbosch heeft bezocht.
laatst gewijzigd: 30-11--1