Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


INVOERPROJECTEN LIEDERENBANK


Camerata Trajectina in de Nl. Liederenbank (2014)

Ter gelegenheid van het veertigjarige jubileum van het oude-muziekensemble Camerata Trajectina zijn in 2014 alle duizend opnames van 50 CD's, LP's en collecties met Nederlandse liederen en andere Nederlandse muziek die het ensemble heeft uitgebracht, in de Liederenbank opgenomen. Ze zijn [...]
lees meer...

Dutch Songs On Line (2009-2014)

Tot 2014 bevatte Nederlandse Liederenbank weliswaar metadata van zeer veel liederen, maar relatief weinig volledige teksten. In Dutch Songs On Line zijn 50.000 liedteksten uit de periode tot 1900 in digitale vorm beschikbaar gekomen,  zo veel mogelijk in gedigitaliseerde vorm, in [...]
lees meer...

Speelmuziek

"Speelmuziek" is hier eigenlijk een verkorting van "speelmansmuziek": populaire instrumentale muziek uit de 18e eeuw. Het prototype is de verzameling Boerenliedjes (Oude en nieuwe Hollantse Boeren Lietjes en Contredansen), een serie eenstemmige instrumentale muziekboekjes uitgegeven door de [...]
lees meer...

Dutch Folksongs as Musical Content (2007-2009)

Melodieën uit de volksliedcollectie Onder de groene linde zijn ingevoerd volgens het formaat van WITCHCRAFT , waardoor ze op zuiver muzikale inhoud opzoekbaar zijn. Als basis dienden de papieren transcripties van Ate Doornbosch c.s. Ook zijn eerdere optekeningen van dezelfde melodieën [...]
lees meer...

DOC Lied (2006 tot heden)

Het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied, kortweg DOC Lied, houdt het midden tussen een project en een onderdeel van het Meertens Instituut.  In 2006 stelde het Meertens Instituut drie DOCs in "om er voor te zorgen dat continuïteit in de documentatie op een [...]
lees meer...

Zuid-Nederlandse Liederenbank

Zo'n 3.000 Zuid-Nederlandse liederen uit de zeventiende eeuw zijn ontsloten via projecten van de Universiteit Antwerpen (Hubert Meeus, Maartje De Wilde e.a., 2003-2006), voornamelijk uit gedrukte liedboeken, met een nadruk op het wereldlijke repertoire. De projecten werden gesubsidieerd [...]
lees meer...

Liedbladen en Straatliederen

Liedbladen zijn losse bladen of blaadjes met daarop een of meer liedteksten gedrukt. Al vanaf de zestiende eeuw boden zangers ze te koop aan op straat of op de markt. De blaadjes waren erg goedkoop en vonden gretig aftrek onder brede lagen van de bevolking. De liederen op de blaadjes worden [...]
lees meer...

Digitalisering Onder de groene linde (1992-2009)

De collectie veldwerkopnamen " Onder de groene linde " van Ate Doornbosch en Will Scheepers is door medewerkers van het Meertens Instituut in diverse fasen digitaal ontsloten en gedigitaliseerd: – Kees Grijpink (audio-afdeling) digitaliseerde in 2001 de ca. 524 magnetische [...]
lees meer...

Automatisering Nederlands Volksliedarchief (NVA)

Het kaartsysteem van het Nederlands Volksliedarchief is in de jaren 1999-2004 gedigitaliseerd door een groep van acht medewerkers , gecoördineerd door aanvankelijk Sasja Koetsier en later Rozemarijn van Leeuwen. Waar mogelijk werden de bronnen geraadpleegd (grofweg de helft van de [...]
lees meer...

CD-collectie

Het Meertens Instituut heeft vanaf de jaren '90 een bescheiden maar niet onbetekenende cd-collectie met Nederlandstalige liederen opgebouwd, die via de Nederlandse Liederenbank is ontsloten. Niet alleen de titels van de cd's zijn beschreven, als bronnen, maar ook de afzonderlijke tracks, als [...]
lees meer...

Corpus Bonda (1996, 2006)

Het corpus Bonda omvat Nederlandstalige polyfonie tot en met het jaar 1600, dat wil zeggen zettingen voor twee, drie, vier of meer stemmen van Nederlandse teksten, al dan niet bewerkingen van eenstemmige liedmelodieën. In totaal gaat het om ruim 1100 meerstemmige stukken, inclusief [...]
lees meer...

Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600

Het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600 bevat in beginsel alle Nederlandstalige liederen die zijn overgeleverd in bronnen tot het jaar 1600. Daarbij gaat het primair om eenstemmige liederen en liedteksten die zonder muzieknotatie zijn overgeleverd. Meerstemmige liederen waren [...]
lees meer...

Melodicon van de Gouden Eeuw (1993-1997)

Voortzetting van de Voetenbank met liederen uit geselecteerde Nederlandse liedboeken uit de zeventiende eeuw, met de nadruk op liedboeken met muziek en liedboeken die verscheidene malen herdrukt waren. De liederen werden ingevoerd in de Nederlandse Liederenbank, waar ze nu nog in zijn [...]
lees meer...

Werkcolleges Universiteit Utrecht

Louis Grijp, hoogleraar Nederlandse liedcultuur sedert 2001, gaf bijna jaarlijks een werkcollege aan de Universiteit Utrecht waarin bijdragen werden geleverd aan de Liederenbank. Grijp werd bijgestaan en in een aantal jaren vervangen door medewerkers van het Meertens Instituut, hetzij in de [...]
lees meer...

Voetenbank (1986-1990)

Louis Peter Grijp legde in de jaren 1986-1990 samen met software-ontwikkelaar Stijn Stribos en student-assistenten Johan Kolsteeg en Clara Strijbosch een databank aan met metadata van ca. 5.700 liederen uit de eerste helft van de Gouden Eeuw. Bijzonder was dat van de liederen niet alleen [...]
lees meer...

Onder de groene linde (OGL)

Het Meertens Instituut bezit een grote collectie veldwerkopnamen die als "Onder de groene linde" (OGL) wordt aangeduid, naar het bekende radio-programma van Ate Doornbosch. Tijdens dit programma, dat een- tot tweewekelijks werd uitgezonden, eerst door de VARA, later door de NOS, draaide hij [...]
lees meer...

Nederlands Volksliedarchief (NVA) 1954-1963

Naar het voorbeeld van het Deutsches Volksliedarchiv in Freiburg im Breisgau werd in 1954 het Nederlands Volksliedarchief opgericht, onder leiding van de musicologe Marie Veldhuyzen (1907-1989), die daarvoor werkzaam was geweest in de op de jeugd gerichte volksliedbeweging. Doel was de [...]
lees meer...