Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

SuB1599

titel:                             Dit is een suverlijck Boecxken inden welcken staen veel schone leysen, in latijn ende in duytsche, ende is nu nieus ghemaect met veel schoone geestelijcke Liedekens
colofon: Achteraan: [drukkersmerk] Gheprent tot Aemstelredam, by my Harmen Janszoon Muller Figuersnijder wonende in die Warmoesstraet inden verghulden Passer
jaar: [1599?]
druk/uitgave:
Amsterdam [col]: Muller, Harmen Jansz. (druk)
collatie: 8o: A-G8
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 55
9 beschreven in de Liederenbank. 46 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
type: druk. liedboek.
literatuur: Acquoy 1886, 22 / BCNI, 4502 / Bouman & Vriesema 1978, 32 / De Bruin & Oosterman 2001, D439 / Hofman 1993, SBMU-1 / Huybens 1982, 289, 3 / MB, 230 / Roes 1916-1917, 49b / Schl, 8 (S0121) / Schl, 19 (S0299) / TB, 5767 / Wieder 1900, XVIIIa
Scheurleer: 121 (p. 8-2)
gebruikt ex.: Amsterdam KNAW: G. 297
ex./kopie Meertens:
3978 FK suuerlijck Boecken 1599? (fotokopie)
commentaar: TB dateert c. 1583.
MB noemt jaartal 1599 aangezien de vermeerderde heruitgave van c.1600 moet zijn (MB 231).
Met oningevulde notenbalken boven de voorafgaande Latijnse liederen. Tussen de Nederlandse liederen staat (met oningevulde notenbalken) 'In natale domini gaudent omues angeli' ([fC2r]) dit is het enige katern waarvan het tweede folio niet genummerd is.
De twee laatste liederen komen ook voor in de Nieu jaer liedekens van In Liefde Bloeiende. (zie Wieder)
In wellicht contemporain handschrift staan soms verbeteringen in de tekst van 'o edel siele wilt mercken'.

 
beschreven liederen uit deze bron (9)


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.