Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Fruytiers EWS1565

auteur:
Fruytiers, J. (auteur)
titel:                             Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt ende ghestelt in Liedekens, op bequame en ghemeyne voisen, naer uutwijsen der musijck-noten daer by ghevoecht, deur Jan Fruytiers. Niet alleen seer stichtelijck, nut ende profitelyck voor allen Christen menschen, die na wysheyt ende deucht staen: Maer oock seer plaisant ende ghenoechlijck om de diversiteyten der materien. Met een Tafel, inhoudende d'beghinsel van elck Liedt, wijse, ende de materie daer inne begrepen. Insghelycx een register vande slot-reden ende voornaemste oft principaelste sententien des gheheelen boecks
adres: Ghedruct tot Antwerpen opde Camerpoortbrugghe, inden gouden Enghel, by Willem Silvius, drucker der Con. Mat. 1565. Met Privilegie voor ses Jaren.
jaar: 1565
druk/uitgave:
Antwerpen: Silvius, Willem (druk)
druk: 1
collatie: 8o: A-P8 = 215 (23 + 2 bl.) pp.
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 116
116 beschreven in de Liederenbank, waarvan 116 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Berijming van het bijbelboek Jezus Sirach.
literatuur: Bonda 1996, 514 / De Bruin & Oosterman 2001, D185 / HM, 16 (Fruytiers-E 1565) / Scheurleer 1898 (editie)
Scheurleer: 173 (p. 12-2)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (data.cerl.org)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 1704 B 12
beschikbaar: scan (dams.antwerpen.be)
scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
gebruikte editie: Scheurleer 1898
exemplaren (14):
Amsterdam KNAW: G 302
Antwerpen EHC: F 15568
Antwerpen MPM: R 505.5
Boston PL: *M. Cab.2.47
Brussel KB: Fétis 1466 A LP
Brussel KB: II 13.217 A LP
Brussel KB: LP 2972 A
Den Haag KB: 1 B 24
Den Haag KB: 1704 B 12 (olim 299 L 25)
Gent UB: Res. 539 (ex. Snellaert)
Haarlem NHA Oude Boekerij: 86 C 11
Leiden MNL: 1497 F 2
Leiden UB: 1368 F 8
Utrecht UB: D oct. 202 (Rariora)
ex./kopie Meertens:
3978 14q Fruytiers (fotokopie)
3978 5 c 1 16e Fruytiers [=ed.]
Meertens Alg. Archief V.A. 264:8 [=fotokopie]

 
beschreven liederen uit deze bron (116)