Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

SuB1600a

titel:                             Dit is een schoon suyverlijck Boecxken in den welcken ghy vinden sult veel schoone Leysenen ende Gheestelijcke Liedekens ... Op een nieu ghecorrigeert ende verbetert. Noch zijn hier achter van nieus byghevoecht vele schoone gheboort-Liedekens, Leysenen, Hymnen, ende Gheestelijcke Liedekens
adres: t'Amstelredam. By Cornelis Claesz. op t'water, int Schrijfboeck, by de oude Brugge
jaar: [1600 ca.]
druk/uitgave:
Amsterdam: Claesz., Cornelis (uitgave)
druk: Op een nieu ghecorrigeert ende verbetert
collatie: 8o: A-H4
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 99
0 beschreven in de Liederenbank. 100 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. Leisenboekje (kerst- en nieuwjaarsliederen).
literatuur: Acquoy 1886, 21 / BCNI, 4581 / De Bruin & Oosterman 2001, D440 / Hofman 1993, SSBCC-2 / Huybens 1982, 289, 6 / Knuttel 1906, 74-5 / MB, 428 / Roes 1916-1917, 49a / Schl, 19 en supplement, 12 (S0292 en S4075) / TB, 4538
Scheurleer: 292 (p. 19-1)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (data.cerl.org)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 1704 F 28
beschikbaar: scan (search.proquest.com)
scan (books.google.nl)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 1704 F 28 (olim A.B. 683) (olim 174 C 26)
ex./kopie Meertens:
3978 14 SSuB1600a (fotokopie)
3978 MFilm 16e SuB 2
commentaar: f45v [=fF6v]: 'Dese Liedekens ende Leysenen zijn ghevisiteert, om ghedruckt ende vercocht te worden, door M. Heyndrick van den Donghen Canonick, uyt bevel van den Bisschop van Antwerpen, den xvij. November, int Jaer M.D.LXX. Hier na volghen noch veele schoone suyverlijcke Leysenen, Hymnen, ende Gheestelijcke Liedekens, die eensdeels noyt in druck en zijn gheweest, ende nu wederom inden lesten Druck vermeerdert.'

 


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.