Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

SuB1600b

title:                             Dit is een suyverlijck Boecxken/ inden welcken staen veel schoone Leysen/ in 't Latijn ende in 't Duytsch/ ende is nu van nieus vermeerdert ende verbetert met veel schoone nieuwe Gheestelijcke Jaer-Liedekens/ ende Gheestelijcke Liedekens
address: Ghedruckt tot Amstelredam, ten huyse van Harman Jansz. Muller, in de warmoes-straet in den vergulden passer.
year: [1617 ca.?]
druk/uitgave:
Amsterdam: Muller, Harmen Jansz. (druk)
music: without musical notation
number of songs: 60
7 entered in the Dutch Song Database. 54 songs are included in an earlier/other edition of this source
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek.
literature: BCNI, 4502 / Bouman & Vriesema 1978, 32 / De Bruin & Oosterman 2001, D441 / Hofman 1993, SBMU-2 / Huybens 1982, 289, 4 / Machiels 1979, L 268 / MB, 231 / Roes 1916-1917, 49b / Schl, 19-20 (S0300 en S0301) / Wieder 1900, 130-2
Scheurleer: 300 (p. 19-2)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Den Haag KB: 1704 E 21
available: scan (books.google.nl)
scan (search.proquest.com)
scan (bijzonderecollecties.ubn.ru.nl)
copy/repro. Meertens:
3978 FK Suyverlijck Boecxken (fotokopie)
comment: Ex. Gent: Wel in Machiels, wat ws. betekent dat het werk van voor 1600 is: Machiels zet 1600 tussen haakjes: In 8o B-G8 (kat A ontbreekt). =MB 231;
T.o.v. de vorige druk (MB 230) ontbreken twee liederen en zijn zes liederen bijgevoegd
Twee ontbreken
- In natale domini gaudent omnes angeli
- Een schoon gheestelick Liedeken, op die wijse, Maria tzaert, van edelre aert
Zes bijgevoegd
- Jubel-Iaar Lied, ondertekend: Deught verheught (Hendrick Janszoon Spieghel)
- etc.

 
songs in this source (7)


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.