Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

SuB1572

author:
Munster, Dirk van] (co-auteur)
title:                             Dit is een schoon suyverlijck Boecxken/ in den welcken ghy vinden sult veel schoone Leysenen/ende Gheestelijcke Liedekens/ allen menschen tot devotien verweckende. Op een nieu gecorrigeert ende verbetert. Noch sijn hier achter van nieus by ghevoecht, veel schoone gheboort-Liedekens, Leysenen, Hymnen ende Gheestelijcke Liedekens
address: T'Antwerpen. Voor Thomas Pietersz. Baert/ Boeckvercooper, op den hoeck van den Houtil/ in den Propheet David.
year: [1572?]
druk/uitgave:
Antwerpen [=Alkmaar]: Baert, Th. Pietersz. (uitgave)
collation: 8o
music: without musical notation
number of songs: 99
77 entered in the Dutch Song Database. 23 songs are included in an earlier/other edition of this source
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek. Drie deeltjes; 1: Latijnse kerstliederen, 2: 'geestelijcke liedekens van den nieuwen jare,' 3:'scoone suyverlijcke leysenen, hymnen ende gheestelijcke liedekens.'
literature: BCNI, 10637 / De Bruin & Oosterman 2001, D438 / Huybens 1982, 289, 5 / Schl, supplement, 12 (S4076)
Scheurleer: 4076 (p. 12-2)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Utrecht UB: 212 H 6
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (bijzonderecollecties.ubn.ru.nl)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copy/repro. Meertens:
3978 14 SuB1572 (fotokopie)
3978 MFilm 16e SuB 1
comment: Door Huybens gedateerd op 'vermoedelijk einde 16e eeuw". Eén lied is gesigneerd door Dirk van Munster.
fF6v: Dese Liedekens ende Leysenen sijn ghevisiteert, om ghedruckt ende vercocht te worden, door Mr. Heyndrick van den Donghen Canonick, uyt bevel van den Bisschop van Antwerpen, den xvij. November, int Jaer M.D.LXX. FINIS.
Hier nae volghen noch veele schoone suyverlijcke Leysenen, Hymnen, ende Gheestelijcke Liedekens, die eensdeels noyt in druck en zijn gheweest, ende nu wederom in den lesten druck vemeerdert.'

 
songs in this source (77)


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.