Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

SuB1572

auteur:
Munster, Dirk van] (co-auteur)
titel:                             Dit is een schoon suyverlijck Boecxken/ in den welcken ghy vinden sult veel schoone Leysenen/ende Gheestelijcke Liedekens/ allen menschen tot devotien verweckende. Op een nieu gecorrigeert ende verbetert. Noch sijn hier achter van nieus by ghevoecht, veel schoone gheboort-Liedekens, Leysenen, Hymnen ende Gheestelijcke Liedekens
adres: T'Antwerpen. Voor Thomas Pietersz. Baert/ Boeckvercooper, op den hoeck van den Houtil/ in den Propheet David.
jaar: [1572?]
druk/uitgave:
Antwerpen [=Alkmaar]: Baert, Th. Pietersz. (uitgave)
collatie: 8o
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 99
77 beschreven in de Liederenbank. 23 liederen komen voor in een eerdere/andere druk of editie van deze bron
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. Drie deeltjes; 1: Latijnse kerstliederen, 2: 'geestelijcke liedekens van den nieuwen jare,' 3:'scoone suyverlijcke leysenen, hymnen ende gheestelijcke liedekens.'
literatuur: BCNI, 10637 / De Bruin & Oosterman 2001, D438 / Huybens 1982, 289, 5 / Schl, supplement, 12 (S4076)
Scheurleer: 4076 (p. 12-2)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (data.cerl.org)
gebruikt ex.: Utrecht UB: 212 H 6
beschikbaar: scan (objects.library.uu.nl)
scan (wwwextern.ubn.ru.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (2):
Nijmegen UB: 20 c 186-1(geschonden ex.)
Utrecht UB: 212 H 6 (helft fA6 ontbr.)
ex./kopie Meertens:
3978 14 SuB1572 (fotokopie)
3978 MFilm 16e SuB 1
commentaar: Door Huybens gedateerd op 'vermoedelijk einde 16e eeuw". Eén lied is gesigneerd door Dirk van Munster.
fF6v: Dese Liedekens ende Leysenen sijn ghevisiteert, om ghedruckt ende vercocht te worden, door Mr. Heyndrick van den Donghen Canonick, uyt bevel van den Bisschop van Antwerpen, den xvij. November, int Jaer M.D.LXX. FINIS.
Hier nae volghen noch veele schoone suyverlijcke Leysenen, Hymnen, ende Gheestelijcke Liedekens, die eensdeels noyt in druck en zijn gheweest, ende nu wederom in den lesten druck vemeerdert.'

 
beschreven liederen uit deze bron (77)


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.