Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

SuB1600c

title:                             Dit is een schoon suverlijc boecxken]
year: [1600, voor?]
druk/uitgave:
Utrecht?]: Borculo, Herman van?] (druk)
collation: 8o: A-H8
music: without musical notation
number of songs: 78
7 entered in the Dutch Song Database. 71 songs are included in an earlier/other edition of this source
type: print. liedboek.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D442 / Hofman 1993, SSBCC-1 / Huybens 1982, 291, 1 / TB, 4539? (geen ex bekend)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Den Haag KB: 7 D 13 (Ontbr. fA1, A8 en kat. C)
available: scan (search.proquest.com)
copy/repro. Meertens:
3978 14 SSuB1600c (fotokopie)
3978 MFilm 16e SuB 3
comment: Van voor 1600?
Volgens STCN: [Amsterdam, C. Claesz., late 16th cent.], maar volgens Huybens 1982: Het met de hand geschreven titelblad houdt voor dat het boekje bij Cornelis Claeszoon te Amsterdam zou zijn verschenen. Onderaan fA1v. wordt zelfs verwezen naar het Haagse ex. 1704 F 28. Deze drukjes verschillen duidelijk van elkaar. Wel zijn enkele overeenkomstigheden tussen 7 D 13 en SSB 1618 waar te nemen. De bladschikking in beide boekjes is identiek, geen enkele regel verspringt; bepaalde typografische slordigheden werden gewoon overgenomen (...) Afgezien van de spelling en de interpunctie zijn er enkele kleine verschillen merkbaar, vooral i.v.m. de signaturen.
Zou 7 D 13 soms door de Utrechtse drukker Herman van Borculo zijn uitgegeven? (deze drukte van 1538 tot 1576, zijn zoon(?) met dezelfde naam van 1597 tot 1645.
f48r: 'Hier nae volghen noch veele schoone suyverlijcke Leysen, Hymnen, ende Geestelijcke Liedekens, die eensdeels noyt in Druck en zijn geweest, ende nu wederom in den lesten Druck vermeerdert.'
Onderaan f63v: 'Vidit & approbavit M.H.D.'.
In het gebruikte exemplaar ontbreken f8r-v en f17r-f24v. De 6 liedjes op die pagina's zijn ingevoerd met behulp van het register.

 
songs in this source (7)


11 drukken:


SuB1508Dit is een suverlijc boecxken [...]Antwerpen / Bergen, [...] / 150830DBNL.org
Sub1540Dit is een suyverlijck [...]Antwerpen / Vorsterma [...] / 154026 books.google.nl
SuB1565Dit is een suyuerlijck boecxkenAntwerpen / Ghelen, Jan van / 156549
SuB1572Dit is een schoon suyverlijck [...]Antwerpen [=Alkmaar] / Baert, [...] / [1572?]99DBNL.org objects.library.uu.nl
SuB1599Dit is een suverlijck [...]Amsterdam [col] / Muller, [...] / [1599?]55
SuB1600aDit is een schoon suyverlijck [...]Amsterdam / Claesz., [...] / [1600 ca.]99 search.proquest.com
SuB1600cDit is een schoon suverlijc [...]Utrecht?] / Borculo, [...] / [1600, voor?]78 search.proquest.com
SuB1600dDit is een schoon suverlijc [...] [1600 ca.?]99
SuB1600eDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1600]58
SuB1600bDit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Muller, [...] / [1617 ca.?]60 books.google.nl
SuB1648Dit is een suyverlijck [...]Amsterdam / Kool, [...] / 164864 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.