Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Geuzenlb1924

authors:
Kuiper, E.T. (samensteller)
Leendertz jr., P. (ed.)
title:                             Het geuzenliedboek; naar de oude drukken uit de nalatenschap van Dr. E.T. Kuiper; uitg. door Dr. P. Leendertz jr. Deel 1 en Deel 2
year: 1924-1925
druk/uitgave:
music: without musical notation
number of songs: 238
238 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek. Geuzenliederen; politieke en historische liederen geschreven tijdens en betrekking hebbend op de opstand tegen Spanje vanuit orangistisch/calvinistisch standpunt.
copy used: Amsterdam MI: 3978 6.1 c 16e Geuzen/Kui
available: full text (DBNL.org)
copy/repro. Meertens:
3978 6.1 c 16e Geuzen/Kui
comment: Deel 1. Editie van de verschillende geuzenliederen uit de verschillende geuzenliedboeken. Het zgn. Geuzenliedboek kende in de zestiende en zeventiende eeuw talloze herdrukken waar vaak nieuwe lliederen aan werden toegevoegd en soms oude uit verwijderd. De uitgevers geven per lied aan uit welke editie van het Geuzenliedboek het lied afkomstig is. Zij gaven de verschillende edities een siglum van A t/m DD. Zie de liedbeschrijvingen voor het jaartal van de berteffende editie.

 
songs in this source (238)


41 drukken:


NiGeuLb1576Een nieu Guese Liede [...] [1576?]90DBNL.org
NiGeuLb1578Een Nieu Geuse Lieden [...]Dordrecht] / Canin, Jan] / [1578?]84
NiGeuLb1581Een nieu Geusen Lieden [...] 158173 archive.org
NiGeuLb1588Een nieu Geusen [...] 158857 search.proquest.com
NiGeuLb1592Een nieu Geu-sen [...]'s-Gravenhage / Heyndrick [...] / 159260 search.proquest.com
NiGeuLb1598Een nieu Geusen [...]'s-Gravenhage / Heyndrick [...] / 159863
NiGeuLb1601Een nieu Geu-sen [...] 160181 books.google.nl
NiGeuLb1603EEN Nieu Geusen [...]'s-Gravenhage / Jacobsz., [...] / 1603 [1600-1603]63 search.proquest.com
NiGeuLb1610Een Nieu Geusen [...]Delft / Schinckel, B.H. / 161063 search.proquest.com
NiGeuLb1611Een nieu Geusen [...]Dordrecht / Verhaghen [...] / 161175 books.google.nl
NiGeuLb1614aEen Nieu Geusen Liet-Boeck, [...]Amsterdam / Adriaensz., E. / 161461 books.google.nl
NiGeuLb1614bEen nieu Geusen LietBoec waer [...]Utrecht / Amelisz., J. / 1614 [1606-1614]64 books.google.nl
NiGeuLb(1)1616Eerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 161681 search.proquest.com
NiGeuLb(2)1616Tweede Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 161662 search.proquest.com
NiGeuLb(1)1620Eerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 162081 search.proquest.com
NiGeuLb1621HET Nieu Geusen Liet Boeck, [...]Amsterdam / Lauwersz. [...] / 162160 search.proquest.com
NiGeuLb(2)1622Tweede Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Breugel, [...] / 162262
DuGeuLb1624Dubbelt, Nieu Geusen [...]Dordrecht / Schueren, J.G. / 1624149 books.google.nl
NiGeuLb(1)1624aEerste Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 1624 search.proquest.com
NiGeuLb(1)1624bEerste Deel van't Nieu Geusen [...]Amsterdam / Walschert, H. / 1624 books.google.nl
NiGeuLb(2)1624aTweede Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 1624 search.proquest.com
NiGeuLb(2)1624bTweede Deel van 't Nieu [...]Amsterdam / Walschert, H. / 1624 books.google.nl
NiGeuLb1624HET Nieu Geusen Liet Boeck, [...]Amsterdam / Otsz., Barent / 162481 search.proquest.com
NiGeuLb1625Een nieu geusen [...]Enkhuizen / Palenstey [...] / 1625
NiGeuLb1626Een nieu Geusen [...] 162678 books.google.nl
NiGeuLb1629Een Nieu Geusen [...]Dordrecht / Reyersz, [...] / 162979 search.proquest.com
GeuLb(1)1642aGeuse Lietboeck, Waer in [...]Amsterdam / Janzsz, Broer / [1642]88 search.proquest.com
GeuLb1642bGeuse Liet-boeck, Waer in [...]Amsterdam / Janzsz, Broer / [1642 ca.] search.proquest.com
GeuLb1643Geuse L[ietboec] Waer in [...]Dordrecht / Reyers, I. / [1643 ca.]86 search.proquest.com
NiGeuLb(2)1643Het tweede deel, Van 't Geuse [...]Amsterdam / Smient, O.B. / [1643 c.]73 books.google.nl
GeuLb1645Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Feermans, [...] / 1645 books.google.nl
NiGeuLb(3)1645Een Nieu Geuse Liedt-Boeck, [...]Haarlem / Tinneken, [...] / 164557 search.proquest.com
GeuLb1656Geuse Liet-boeck, Waer in [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 1656 books.google.nl
GeuLb1659Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Reyers, wed. I. / 1659 search.proquest.com
GeuLb1661Geuse liet-boeck, waer in [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 166180 objects.library.uu.nl
GeuLB1668Geuse Lietboeck, Waer in [...]Dordrecht / Reysers, [...] / 1668 search.proquest.com
GeuLb1671Geuse Lietboek, Waer in [...]Amsterdam / Groot, M. de / 1671 search.proquest.com
GeuLb1683aGeuse Lietboek, Waer in [...]Amsterdam / Groot, [...] / 168381DBNL.org search.proquest.com
GeuLb1683bHET Geuse Liedboek, Waer in [...]Utrecht / Poolsum, [...] / 1683 books.google.nl
GeuLb1687HET Geuse Liedt-Boeck, Waer [...]Dordrecht / Onder de [...] / 168784 search.proquest.com
Geuzenlb1924Het geuzenliedboek; naar de [...] 1924-1925238DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.