Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Stalpart GJF1635

author:
Stalpart van der Wiele, J.B. (auteur)
title:                             Gulde-Jaers Feest-Daghen of den Schat der geestlycke Lof-sangen Gemaeckt op Elcken Feest dagh van 't geheele Iaer
year: 1635
druk/uitgave:
Antwerpen: Cnobbaert, Jan (uitgave)
print: 2
collation: 8o *8 A-2R8 2T2 2V6 2X8 (16) 1292 (27) pp.
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 638
639 entered in the Dutch Song Database, of which 276 with musical notation
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek. Jaarkringliederen, vooral heiligenliederen. Het laatste deel bestaat uit 84 madrigalen, gebaseerd op Italiaanse voorbeelden, zonder muzieknotatie.
literature: HM, 110 (Stalpart-GJF 1635) / Huybens TCF, nr. 138b / Klein 2008 / Porteman 2008, p. 476 e.v. / Van der Heijden 1960 (editie) / Van Leeuwen 2001 / Veldhorst 2009
Scheurleer: 693 (p. 44-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Den Haag KB: 767 K 18
available: full text (DBNL.org)
copies (8):
Amsterdam OB: 212-E-20
Amsterdam UB: 131:?
Den Haag KB: 4 K 25
Den Haag KB: 767 K 18
Gent UB: BL 007729
Groningen UB: uklu A 7541
Maastricht UB: MU Wa 272 B 15
Nijmegen UB: OD 345 c 219
copy/repro. Meertens:
3978 14q GJF 1-5 (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:55 [=fotokopie]
3978 MFilm 17e Stalpart
NVA 22574-22852 [=afschriften]
comment: Ill. Tweede druk. Eerste druk uit 1634, zie HM p108 (Stalpart-GJF 1634). Op titelpagina I.S.V.W. = Johannes Stalpart Vander Wiele (auteur)
Deze bundel bevat voorin vijf lofdichten op de bundel, waarvan een van Anna Roemersdochter van Wesel.
APPROBATIE. Dese GEESTELIICKE LOFSANGEN die op de FEESTEN DER HEYLIGEN GODS door het geheele Iaer zijn geleerdelijck èn devotelijck ghedicht, sullen profijtelijck tot een gheestelijck vermaeck van devote herten ghedruckt ende gesongen moghen worden. Ita censeo P.R.S. Theologiae Licentiatus

 
songs in this source (639)


3 drukken:


Stalpart GJF1634[Franse titel:] GULDE-JAERS [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1634 books.google.nl
Stalpart GJF1635Gulde-Jaers Feest-Daghen of [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1635638DBNL.org
Van der Heijden 1960Madrigalen, met inleiding en [...]Zwolle / 1960DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.