Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Krul PW1644a

auteur:
Krul, J.H. (auteur)
titel:                             Pampiere Wereld ofte Wereldsche oeffeninge, Begrijpende in vier deelen meest alle de Rijmen, en Werken van I.H Krul
adres: Tot AMSTELDAM, In 't Jaer MDCXLIV.
jaar: 1644
druk/uitgave:
Amsterdam
druk: 1
collatie: *-2*4 A-2C6 2D4, a-2h6, 2A-G6 2H4
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 218
218 beschreven in de Liederenbank, waarvan 22 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Luxe folio-editie van verzameld werk van J. H. Krul in vier delen. Uitgegeven door Krul zelf, drukkersadres ontbreekt. Bevat de volgende titels: 'Den Christelyken Hovelingh' 'Christelyke Offerande' 'Liefdbloeyends Offerande' 'Diana' 'Rozemond en Raniclis' 'Mey spel van Cloris en Philida' 'Helena' 'Alcip en Amarillis' 'Inleydinge, gedaen op de Amsteldamsche Musyk-kamer' 'Musyk-spel van Juliana en Claudiaen' 'Theodorus en Dianira' 'Rosilion en Rosaniere' Bevat tevens een licht gewijzigde versie van de liedbundel 'Minnelycke Sangh-Rympies' uit 1634 ('Minnelyke Zangrymen').
literatuur: HM, 133 (Krul-P 1644) / Landwehr 1970, 307 / Van Bemmel 1984
Scheurleer: 752 (p. 48-1)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (data.cerl.org)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 12 A1
beschikbaar: scan (objects.library.uu.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (15):
Amsterdam UB: 385 A 1
Amsterdam UB: OG 80-41
Den Haag KB: 12 A 1
Den Haag KB: 764 A 13
Den Haag MMW: 106 A 019
Gent UB: BIB.BL.000081/2
Gent UB: HER.000512
Haarlem NHA Oude Boekerij: 74 E 10
Leiden UB: 1168 A 11
Leiden UB: 1168 A 11
Leiden UB: 507 A 13
Leiden UB: KUNSTG 12 D 6
Londen BL: 11555.h.5
Nijmegen UB: OD 70 a 9 titelpagina ontbreekt en voorwerk incompleet
Utrecht UB: LB-KUN:RAR LMY KRUL FOL 1
ex./kopie Meertens:
3978 14q KrulPW (fotokopie)
commentaar: Veel van de werken die zijn opgenomen in dit werk zijn al eens eerder, al dan niet afzonderlijk, gepubliceerd. In deze bundel is het grootste deel van Kruls oeuvre opgenomen.

Er is voor gekozen om de afzonderlijke delen van de Pampiere wereld (toneelstukken, emblemata, liedboekje etc.) niet als herdruk op te beschouwen van de individueel gedrukte werken.

 
beschreven liederen uit deze bron (218)


3 drukken:


Krul PW1644aPampiere Wereld ofte [...]Amsterdam / 1644218 objects.library.uu.nl
Krul PW1644bPAMPIERE WERELD ofte [...]Amsterdam / Schipper, J.J. / 1644 search.proquest.com
Krul PW1681Pampiere Wereld Ofte [...]Amsterdam / Schipper, [...] / 1681218DBNL.org www.archive.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.