Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Laurierkrans1643

title:                             Nieu dubbelt Haerlems Lietboeck Ghenaemt den Laurier-Krans, der AMOUREUSEN: Inhoudende verscheyden gheestighe, boertighe, Amoureuse, kluchtighe en Nieuwe Liedekens. Nu op nieuws oversien, ghecorrigeert, verbetert ende met diversche deuntjes (noyt meer gedruckt) vermeerdert, soo Tafel liedekens, Nieuw-Jaren, Vastenavont, drinck en triomph liedjes en andere. Den Sevenden Druck
address: Tot HAERLEM, Gedruckt by Vincent Casteleyn, Boeck-drucker aen de Marckt/ in de Druckery. Anno 1643.
year: 1643
druk/uitgave:
Haarlem: Casteleyn, Vincent (uitgave)
print: 7
collation: 8o oblong A-D8 64 pp A-C8 46 [2] pp
music: without musical notation
number of songs: 96
96 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: Grijp 1992b / Veldhorst 1999
Scheurleer: 2450 (p. 155-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Den Haag KB: 1 C 29
available: scan (search.proquest.com)
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
copies (1):
Den Haag KB: KW 1771 G 47 [olim 1 C 29]
copy/repro. Meertens:
3978 14q Laurierkrans (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:44 [=fotokopie]
comment: ill. Twee delen. Bevat naast 96 liederen tevens twee refreinen.
Op p65 een pseudotitelpagina 'Tweede Deel van 't HAERLEMS LIEDT-BOECK, Anders ghenaemt den Laurier-Krans der Amoureusen [...]' (1643). De katernnummering begint hier opnieuw. De laatste pagina's van deel 2 bevatten de registers van beide delen.

 
songs in this source (96)


3 drukken:


Laurierkrans1643Nieu dubbelt Haerlems [...]Haarlem / Casteleyn [...] / 164396DBNL.org search.proquest.com
Laurierkrans1645Nieuw dubbelt Haerlems [...]Haarlem / Casteleyn [...] / 1645128 search.proquest.com
Laurierkrans1648Nieuw dubbelt Haerlems [...]Haarlem / Casteleyn, V. / 164899
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.