Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Moor GG1630

author:
Moor, Hendrik (auteur)
title:                             Engelsche Tragedie: Ghemaeckten GECK
address: 'tAMSTELREDAM, Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeck-verkooper op de Nieuwe zijds Kolck / int Borgoens Cruys. Anno 1630.
colophon: AMSTELREDAM, Ghedruckt by Pieter Jansz Slyp.
year: 1630 [of] 1631
druk/uitgave:
Amsterdam: Houthaeck, Dirck Cornelisz. (uitgave)
Amsterdam: Slyp, Pieter Jansz (druk)
collation: 4to A-I4
music: without musical notation
number of songs: 3
3 entered in the Dutch Song Database
type: print. toneelstuk.
literature: Meeus 1983, nr. 163
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Haarlem SB 128 A 30:2
available: scan (objects.library.uu.nl)
scan (search.proquest.com)
scan (books.google.nl)
copies (6):
Amsterdam UB: O 62-4109 (1) (olim 687 D 26:1)
Den Haag KB: 448 J 48
Haarlem NHA Oude Boekerij: 128 A 30:2
Leiden UB: 1090 B 33:2
Londen BL: 11755.bbb.66
Utrecht UB: Moltzer 6 B 61
copy/repro. Meertens:
3978 FK THE MoorGG (fotokopie)
comment: Volgens Meeuws 1983, p118: "Een aantal exemplaren heeft de datum 1631 op de titelblz. maar is voor het overige identiek met deze van 1630".

 
songs in this source (3)