Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Pers BLW1640

auteur:
Pers, D.P. (auteur)
titel:                             BELLEROPHON, Of LUST tot WIJSHEIT: Door Sinne-Beelden leerlijck vertoont. Waer by zijn gevoeght De Vrolijcke Stemmen: Of, Stichtige en vermaecklijcke Liedekens en Dichten, genomen uyt de geoorlofde Vrolijckheyd, tot opweckinge der goede zeden. Waer by oock Urania of Hemelsangh, zijnde het tweede-deel van de Lust tot Wijsheyt, kan werden gevoeght. Van nieuws vermeerdert, en met de alderschoonste Voysen op Musijck-nooten gepast, en met Konst-platen geciert
adres: t'AMSTELREDAM, Voor Dirck Pietersz: Boeckverkooper in de witte Persse, op 't Water, recht over de Koren-Marckt
colofon: t'Amsterdam, Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
jaar: [1640-1648]
druk/uitgave:
Amsterdam: Pers, Dirck Pietersz. (uitgave)
Amsterdam: Ravesteyn, Nicolaes van (druk)
collatie: 8o A-S8 [13] 240 [4]
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 114
114 beschreven in de Liederenbank, waarvan 51 met muzieknotatie
type: druk. liedboek. Stichtelijke liederen.
literatuur: HM, 123 (Pers-B 1640->1648) / Landwehr 1970
Scheurleer: 492 (p. 33-1)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (picarta.pica.nl)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 13 K 12
beschikbaar: scan (search.proquest.com)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (2):
Den Haag KB: 13 K 12:1 (ontbr. fB7; olim 793 L 11:1)
Den Haag KB: 7 B 2
ex./kopie Meertens:
3978 14q PersB (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:35 [=fotokopie]
commentaar: Ill. Eerste druk 1614.
Onderhavige druk is de eerste druk van Bellerophon waarbij in de titel ook melding wordt gemaakt van de Urania, waarvan de eerste druk in 1640 verscheen. Bij beide exemplaren ontbreekt overigens dit tweede deel (bij ex. KB 13 K 12 is wel een andere druk van Bellerophon en de bijbehorende Urania ingebonden).
HM dateert op [1640-1648], KB op [ca. 1641].

 
beschreven liederen uit deze bron (114)


12 drukken:


Pers BLW1614Bellerophon of Lust tot [...]Amsterdam / Pers, [...] / 16143 books.google.nl
Pers BLW163xBellerophon, Of Lust tot [...]Amsterdam / Pers, [...] / [1629-1633]97
Pers BLW1633Bellerophon, Of Lust tot [...]Amsterdam / Pers, [...] / 1633
Pers BLW1638BELLEROPHON Of Lust tot [...]Amsterdam / Pers, [...] / 1638115 books.google.nl
Pers BLW1640BELLEROPHON, Of LUST tot [...]Amsterdam / Pers, [...] / [1640-1648]114DBNL.org search.proquest.com
Pers BLW1641BELLEROPHON, Of LUST tot [...]Amsterdam / Pietersz., D. / 1641124 books.google.nl
Pers BLW1648Bellerophon, Of Lust tot [...]Amsterdam / Pers], [...] / [1648]114 books.google.nl
Pers BLW1657Bellerophon, Of Lust tot [...]Amsterdam / Beaumont, [...] / 1657126 search.proquest.com
Pers BLW1662BELLEROPHON of LUST tot [...]Amsterdam / Beaumont, [...] / 1662 objects.library.uu.nl
Pers BLW1669BELLEROPHON, Of LUST tot [...]Amsterdam / Beaumont, [...] / 1669 objects.library.uu.nl
Pers BLW 1681Bellerophon, of lust tot [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1681114 objects.library.uu.nl
Pers BLW1695BELLEROPHON Of LUST tot [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1695126 www.archive.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.