Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Pers UHS1648

author:
Pers, Dirck Pietersz.] (auteur)
title:                             Vernieuwde URANIA, Of HEMEL-SANGH: Zijnde het II. Deel van Bellerophon of Lust tot Wysheyt. Waer in Veele Historiale en Christlijcke Gesangen, stichtlijcke Liedekens en Gedichten, uytte Schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds, tot opweckinge des Godsaligen levens, leerlijck werden voor-gestelt. Allen Menschen, ter aendacht, soo wel tot lesen als singen vertoont. Met vele nieuwe gesangen vermeerdert, en op de aengenaemste nieuwe Voysen, op Musijck-nooten gepast
address: t'Amstelredam, Voor Dirck Pietersz. op 't Water, recht over de Koorenmarckt, in de Witte-persse, 1648.
year: 1648
druk/uitgave:
Ravesteyn, Nicolaes van] (druk)
Amsterdam: Pers, D.P. (uitgave)
collation: 8o A-O8 221 [3] pp.
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 134
134 entered in the Dutch Song Database, of which 24 with musical notation
type: print. liedboek. Stichtelijke liederen.
literature: HM, 150 (Pers-UG 1648 (onderdeel van))
Scheurleer: 506 (p. 33-2)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Den Haag KB: 13 K 12:3
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
available: full text (DBNL.org)
copies (6):
Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 64 (2) [Defect]
Amsterdam UB: OK 61-2055:2 (olim 2497 E 40:2)
Den Haag KB: 13 K 12:3
Den Haag KB: 7 B 4:2
Utrecht UB: EAG 609:2
Utrecht UB: Z oct.3104:2
copy/repro. Meertens:
3978 Gesloten Kast: B 64 (2)
3978 14q PersU (fotokopie)
NVA 23141-23164 [=afschriften]
comment: Ill. Urania is het tweede deel van de trits BUG (Bellerophon, Urania, Gesangh der Zeeden), van D. P. Pers.

 
songs in this source (134)


9 drukken:


Pers UHS1640URANIA, Of Hemel-Sangh: Waer [...]Amsterdam / Pietersz, Dirck / 1640 books.google.nl
Pers UHS1643Vernieuwde URANIA Of [...]Amsterdam / Pers, [...] / 1643134
Pers UHS1648Vernieuwde URANIA, Of [...] Ravesteyn [...] / 1648134DBNL.org books.google.nl
Pers UHS1656De laetste Vernieuwde Urania, [...]Amsterdam / Beaumont, [...] / 1656134 search.proquest.com
Pers UHS1662De laetste Vernieuwde URANIA, [...]Amsterdam / Beaumont, [...] / 1662-1663134 search.proquest.com
Pers UHS1663De laetste Vernieuwde URANIA, [...]Amsterdam / Beaumont, [...] / 1663 books.google.nl
Pers UHS1669De laetste Vernieuwde URANIA, [...]Amsterdam / Beaumont, [...] / 1669134 objects.library.uu.nl
Pers UHS1681De laeste Vernieuwde URANIA, [...]Amsterdam / Bakkamude [...] / 1681109 objects.library.uu.nl
Pers UHS1695De laetste Vernieuwde URANIA, [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1695134 search.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.