Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Vermeulen Rondejaer1644

auteurs:
C.V.M.P.V.SW. (auteur)
[Vermeulen, Chr.]
titel:                             't RONDE JAER OF Den Schat der Geestelijcke LOFSANGEN. Ghemaeckt Op elcken Sonnendagh van 't geheele ront-loopende Jaer. [...] Het eerste Deel [... Ghemaeckt op elcken Gheboden Feestdagh van 'tgeheele Jaer [...] Het tweede Deel. Den derden Druck]
adres: T'HANTWERPEN, By de Weduwe van Jan Knobbaert, Anno 1644.
jaar: 1644
druk/uitgave:
Antwerpen: Knobbaert, weduwe van Jan (uitgave)
druk: [deel 2:] 3
collatie: 8vo A-N8 O4
muziek: zonder muzieknotatie
aantal liederen: 114
114 beschreven in de Liederenbank
type: druk. liedboek. Jaarkringliederen en heiligenliederen. Bevat een aantal liederen van Joannes Stalpart vander Wiele, bewerkt door Vermeulen.
literatuur: Huybens TCF, nr. 149c / Schl, p. 55
Scheurleer: 871 (p. 55-2)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 174 C 28 (microfilm)
beschikbaar: scan (books.google.nl)
beschikbaar: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
exemplaren (1):
Den Haag KB: 174 C 28
ex./kopie Meertens:
3978 14 Ronde jaer (fotokopie)
commentaar: Bestaat uit twee delen. Deel 2 met aparte titelpagina en paginering, maar doorlopende katernsignering. Het eerste deel bevat 55 liederen, het tweede deel 49. Vermeulen was vanaf 1639 pastoor te Stompwijk (Zuid-Holland).

 
beschreven liederen uit deze bron (114)


5 drukken:


Vermeulen Rondejaer1644't RONDE JAER OF Den Schat [...]Antwerpen / Knobbaert [...] / 1644114DBNL.org books.google.nl
Vermeulen RondeJaer1651't Ronde jaer of den schat [...]Antwerpen / Cnobbaert [...] / [1651]114
Vermeulen RondeJaer1660't RONDE JAER, OF Den Schat [...]Antwerpen / Woons, Cornelis / 1660144DBNL.org books.google.nl
Vermeulen RondeJaer171x't RONDE JAERS LIEDE-BOECK, [...]Leiden / Vermey, Chr. / [1711-1720] books.google.nl
Vermeulen RondeJaer172x't RONDE-JAARS LIEDEBOEK, Of [...]Leiden / Does, Frans de / [172x]136 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.