Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Valerius NGK1968(1626)

author:
Valerius, Adrianus (auteur)
title:                             NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 'tsedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Jare 1625
address: TOT HAERLEM, Gedruct voor d'Erfgenamen vanden Autheur, woonende ter Veer in Zeeland. 1626.
year: 1626
druk/uitgave:
Haarlem
music: with musical notation
number of songs: 77
77 entered in the Dutch Song Database, of which 77 with musical notation
type: print. liedboek.
literature: HM, 90 (Valerius 1626) / Meertens & Tenhaeff & Komter-Kuipers 1942 (editie) / Porteman 2008, p.324 / Valerius 1942 / Valerius 1968 (editie)
Scheurleer: 2406 (p. 151-1)
copy used: Groningen, UB: A 6123 (in facsimile)
available: scan (books.google.nl)
scan (search.proquest.com)
scan (books.google.nl)
edition used: De facsimile-editie 1968.
copies (21):
Amsterdam UB: OL-1 (prelims incomplete)
Amsterdam UB: OL-34
Amsterdam UB: Toonkunst 207-B-10
Den Haag KB: 11 A 42
Den Haag KB: 341 A 28
Den Haag KB: 357 F 9
Den Haag NMI: NMI 4 E 35
Gent UB: BL 8042
Gent UB: R673
Groningen UB: uklu A 6123
Haarlem NHA Oude Boekerij: 34 B 37
Leeuwarden Tresoar: 1742 G
Leiden UB: 1407 C 17 (incomplete)
Leiden UB: 1497 D 22
Londen BL: 804.c.8
Londen BL: 871.h.20
Londen BL: C.60
Londen BL: C.60.a.
Middelburg ZB: KLUIS 1078 A 21
Middelburg ZB:KLUIS 1110 B 7
Utrecht UB: Rariora S qu.349
copy/repro. Meertens:
3978 6.1 c 17e Valerius/ME [=facsimile]
NVA 17372-17448 [=afschriften]

 
songs in this source (77)


2 drukken:


Valerius NGK1968(1626)NEDER-LANDTSCHE [...]Haarlem / 162677 books.google.nl
Meertens & Tenhaeff & Komter-Kuipers 1942NEDER-LANDTSCHE GEDENCK-CLANCK 194277DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.